ความตั้งใจ

bullet วัดแพร่ธรรมาราม
bullet พระอาจารย์ใหญ่ พระอาจารย์กัณหา  สุขกาโม
bullet ข้อวัตรปฏิบัติของ
วัดแพร่ธรรมาราม
bullet หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะบวชตามรอยของพระพุทธเจ้าสืบทอดพระพุทธศาสนา
โดยหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม
bullet โครงการ "ธรรมเทค"
bullet Download Toolbar
เพื่อชมรายการของ
หลวงตามหาบัว
Online
bullet แผนที่เดินทางไปยังวัดแพร่ธรรมาราม
bullet ประกาศสำหรับผู้จะมาขอบวชวัดแพร่ธรรมาราม
bullet เกณฑ์การทดสอบความพร้อมก่อนบวช
bullet Download เสียงสวดมนต์ และธรรมะ "ใจเป็นสุข"
bullet facebook : thaiminder
 
 

หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะบวชตามรอยของพระพุทธเจ้าสืบทอดพระพุทธศาสนา
โดยหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

 

เมื่อเจ็บไข้ไม่สบาย

 

   ๒๒. พระภิกษุสามเณรที่บวชมาแล้ว เมื่อถึงคราวเจ็บป่วยไม่สบายให้ช่วยดูแลรักษากันให้ดีๆ ถ้าเป็นพระภิกษุผู้เฒ่าที่มีอายุมาก ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็ให้จัดเวรผลัดเปลี่ยนช่วยกันอุปัฏฐากทุกๆ วัน บางทีพระเณรเราก็ไม่ดูแลกัน ไม่อุปัฏฐากกัน ทอดทิ้งกัน ปล่อยวางข้อวัตรปฏิบัติ เพราะถือว่าไม่ใช่ภาระหน้าที่อะไร ถือว่าเป็นงานที่ไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรี เป็นของน่าเบื่อหน่าย เป็นการขาดความเมตตาปราณีต่อกัน บางทีอยู่ด้วยกันก็เหมือนคนไม่รู้จักกัน อยู่กุฏิใกล้กัน ไม่เห็นออกมาบิณฑบาต ไม่มาทำกิจวัตร ก็ไม่รู้จักว่าสบายดีหรือไม่สบาย ปล่อยวางในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นี้ไม่ใช่ชื่อว่าเป็นพระภิกษุสามเณรลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า เราต้องรู้จักสังเกต รู้จักถามไถ่ทุกข์สุขกัน เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ ถ้าเจ็บป่วยไม่สบายก็ต้องจัดหายา หาน้ำดื่ม หาอาหารไปถวาย จัดเวรผลัดเปลี่ยนกันทำข้อวัตรอุปัฏฐาก เช่น การซักผ้า ปัดกวาดเช็ดถูกุฏิที่พักให้สะอาดเรียบร้อย ถ้าผู้ที่ป่วยไม่สามารถอาบน้ำได้ก็ให้เช็ดเนื้อเช็ดตัว

 

   การเจ็บป่วยไม่สบายถ้าเป็นไม่มากไม่สมควรต้องไปโรงพยาบาลก็ไม่ต้องไปเพราะจะเป็นการลำบากเป็นภาระญาติโยมที่ไปรับไปส่ง และเราจะได้ถือโอกาสเป็นการภาวนากลับเข้ามาหาตัวเราเองไปในตัวอีกด้วย ถ้าเจ็บป่วยถึงกับต้องไปโรงพยาบาลก็ให้จัดหารถนำพาไปส่ง หากหมอให้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลถ้ามีห้องพิเศษก็ให้ติดต่อเข้าพักห้องพิเศษจะได้อยู่เป็นสัดเป็นส่วน การจัดส่งอาหาร น้ำปานะทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลก็จัดให้พอเหมาะพอควรอย่าให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปจนขาดความพอดี การพูดจาติดต่อกับหมอกับพยาบาลนั้นต้องสำรวมระวัง ให้พูดด้วยสติด้วยปัญญาอย่าไปวางมาดวางก้ามเหมือนอย่างผู้ที่มีอำนาจบาตรใหญ่ต้องให้มีสมณสัญญาอยู่เสมอ

 

   เมื่อเราอยู่ที่โรงพยาบาลก็อย่าทำตัวเป็นเหมือนนักฉวยโอกาส ถือเอาการที่ได้มาพักอยู่ในโรงพยาบาลมาเป็นที่พักผ่อนปลดปล่อยอารมณ์ เป็นที่อยู่ที่กินที่ทำอะไรตามใจตามสบาย ไม่มีความละอาย เห็นโทรทัศน์ เห็นหนังสือพิมพ์ เห็นหนังสือนิตยสารต่างๆ ก็หาวิธีทุกวิถีทางเพื่อที่จะทำให้ได้ดู ได้เห็นได้อ่านนิดหน่อยก็ยังดีพอได้เบาสบาย ให้จัดเวรผลัดเปลี่ยนกันดูแลผู้ที่ป่วยอย่างน้อยวันละสองรูปทุกๆ วัน เพื่อความคล่องตัวในการอุปัฏฐาก อย่าพากันเดินเล่นเพ่นพ่านออกนอกห้องหรือขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์เล่น ถ้าอาการเจ็บอาการป่วยดีขึ้นพอสมควรที่จะกลับวัดได้ ก็ให้กลับไปรักษาตัวที่วัด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้ห้องพักบ้าง สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนั้นก็ให้ใช้ปัจจัยสงฆ์ของวัดหรือสำนักนั้นๆ .
 


ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

กราบขอบพระคุณ www.watpa.com

เดิมลูกตั้งใจจะสร้างเว็บวัดแพร่ธรรมารามโดยตรง เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่แหล่งประพฤติ ปฏิบัติเพื่อสร้างบารมี ปราบพยศ ลดมานะ ละทิฐิ

เมื่อได้กราบขอโอกาสจากพระอาจารย์ใหญ่ (พระอาจารย์กัญหา) ท่านเมตตาอนุญาตให้เผยแพร่ได้ แต่ไม่ควรสร้างเป็นของวัดแพร่โดยตรง ลูกจึงนำมาบอกเล่าในดินแดนปัญญาชนแห่งนี้ครับ

โดยได้กับโอกาสจากพระอาจารย์ใหญ่ (เมื่อ 1 พฤษภาคม 2550)

รวมสาระ  counter Powered by www.seal2thai.org   ดินแดนปัญญาชน