ความตั้งใจ

bullet วัดแพร่ธรรมาราม
bullet พระอาจารย์ใหญ่ พระอาจารย์กัณหา  สุขกาโม
bullet ข้อวัตรปฏิบัติของ
วัดแพร่ธรรมาราม
bullet หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะบวชตามรอยของพระพุทธเจ้าสืบทอดพระพุทธศาสนา
โดยหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม
bullet โครงการ "ธรรมเทค"
bullet Download Toolbar
เพื่อชมรายการของ
หลวงตามหาบัว
Online
bullet แผนที่เดินทางไปยังวัดแพร่ธรรมาราม
bullet ประกาศสำหรับผู้จะมาขอบวชวัดแพร่ธรรมาราม
bullet เกณฑ์การทดสอบความพร้อมก่อนบวช
bullet Download เสียงสวดมนต์ และธรรมะ "ใจเป็นสุข"
bullet facebook : thaiminder
 

หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะบวชตามรอยของพระพุทธเจ้าสืบทอดพระพุทธศาสนา
โดยหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

 

ความสำคัญของเจ้าอาวาสหรือประธานสงฆ์

 

   ๑๘. พระที่จะเป็นเจ้าอาวาสหรือประธานสงฆ์ ให้พิจารณาตัวเองให้ดีๆ ว่าเราไม่ได้ไปเป็นเพื่อที่จะทำตามใจกิเลส เราไปเป็นเพื่อชำระสะสางตัวเองและพระเณรที่ย่อหย่อนต่อพระธรรมวินัย เพื่อจะได้นำทำข้อวัตรปฏิบัติ ฟื้นฟูพระศาสนาที่ตกต่ำให้ดีขึ้น เพื่อเป็นผู้นำกุลบุตรลูกหลานประพฤติปฏิบัติให้เกิดมรรคเกิดผล ถึงขั้นนิพพานอย่างถูกต้อง เราไม่ต้องไปกลัวว่าถ้าปฏิบัติเคร่งครัดเกินไปจะไม่มีเพื่อนไม่มีใครมาอยู่ด้วย หรือจะไม่มีกุลบุตรลูกหลานเข้ามาบวชประพฤติปฏิบัติสืบทอดพระศาสนา ตามความเป็นจริงแล้วทุกวันนี้ประชาชนญาติโยมยังขาดผู้ที่จะนำพาประพฤติปฏิบัติ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆ ที่มีปัญญา เขารู้จักสังเกตความประพฤติปฏิบัติของพระ ถ้าที่ไหนปฏิบัติย่อหย่อนเขาก็ไม่เลื่อมใสศรัทธา แต่ถ้าที่ไหนปฏิบัติถูกต้องตรงต่อหลักธรรมหลักวินัยแล้วเขาก็มีความเคารพศรัทธาเลื่อมใส อยู่ใกล้ไกลแค่ไหนถ้ามีลูกมีหลานก็แนะนำให้มาบวชให้มาประพฤติปฏิบัติ เราอย่าไปเน้นทางวัตถุ ให้เน้นทางจิตทางใจ ทางข้อวัตรปฏิบัติ ถ้าเรายังไม่หมดกิเลสเราจะไปยุ่งกับการก่อสร้างมากมันไม่ดีมันจะลำบากญาติโยม หนักๆ เข้าภายหลังจะทำให้เป็นหนี้เป็นสิน ต้องวิ่งเต้นหาโยมคนนั้นคนนี้ หาวัสดุที่โน่นที่นี่ หากฐินผ้าป่า หากิจกรรมเพื่อจะได้เงินมาก่อสร้าง เน้นสร้างพระให้เป็นพระ เน้นสร้างเณรให้เป็นเณรนั้นมันประเสริฐที่สุดแล้ว.
 


ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

กราบขอบพระคุณ www.watpa.com

เดิมลูกตั้งใจจะสร้างเว็บวัดแพร่ธรรมารามโดยตรง เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่แหล่งประพฤติ ปฏิบัติเพื่อสร้างบารมี ปราบพยศ ลดมานะ ละทิฐิ

เมื่อได้กราบขอโอกาสจากพระอาจารย์ใหญ่ (พระอาจารย์กัญหา) ท่านเมตตาอนุญาตให้เผยแพร่ได้ แต่ไม่ควรสร้างเป็นของวัดแพร่โดยตรง ลูกจึงนำมาบอกเล่าในดินแดนปัญญาชนแห่งนี้ครับ

โดยได้กับโอกาสจากพระอาจารย์ใหญ่ (เมื่อ 1 พฤษภาคม 2550)

รวมสาระ  counter Powered by www.seal2thai.org   ดินแดนปัญญาชน