ความตั้งใจ

bullet วัดแพร่ธรรมาราม
bullet พระอาจารย์ใหญ่ พระอาจารย์กัณหา  สุขกาโม
bullet ข้อวัตรปฏิบัติของ
วัดแพร่ธรรมาราม
bullet หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะบวชตามรอยของพระพุทธเจ้าสืบทอดพระพุทธศาสนา
โดยหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม
bullet โครงการ "ธรรมเทค"
bullet Download Toolbar
เพื่อชมรายการของ
หลวงตามหาบัว
Online
bullet แผนที่เดินทางไปยังวัดแพร่ธรรมาราม
bullet ประกาศสำหรับผู้จะมาขอบวชวัดแพร่ธรรมาราม
bullet เกณฑ์การทดสอบความพร้อมก่อนบวช
bullet Download เสียงสวดมนต์ และธรรมะ "ใจเป็นสุข"
bullet facebook : thaiminder
 
 

หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะบวชตามรอยของพระพุทธเจ้าสืบทอดพระพุทธศาสนา
โดยหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

 

ระวังความเสื่อมเสีย

 

   ๑๓. ให้ระมัดระวังความเสื่อมเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะทุกวันนี้ผู้ที่เข้ามาบวชบางทีอาจจะมีตุ๊ด มีกะเทย อีแอบ ให้พระเณรทุกรูปคอยสังเกตการณ์ว่ามีใครบ้างออกอาการมากน้อย จะสังเกตได้จากความประพฤติหลายอย่าง เช่น การเดินจะออกกระตุ้งกระติ้ง เดินแกว่งแขนตะพายเรือ ส่ายตะโพกเป็นส่วนใหญ่ไม่มากก็น้อย เวลาพูดชอบจีบปากจีบคอ พูดเสียงหวานๆ เวลายิ้มจะยิ้มละไม เวลามองชอบใช้หางตามอง ชอบแอบมองพระเณรหนุ่มๆ หล่อๆ หาวิธีคุ้นเคย ชอบฟังซาวเบาท์ ชอบมีโทรศัพท์
มือถือ จะรักษาผิวพรรณเหมือนกับผู้หญิง ชอบใช้เครื่องสำอาง ใช้อุปกรณ์อาบน้ำเยอะแยะมากมาย ชอบหาของดีๆ สวยๆ มาใช้ จะไม่ชอบทำงานหนัก งานกรรมกร ชอบทำงานประดิษฐ์ประดอย ชอบงานตกแต่ง งานจัดดอกไม้ สวนหย่อม จัดสถานที่ เวลาเจอพวกเพื่อนลักษณะเดียวกันจะออกอาการเยอะเห็นได้ชัด

   อาการของจิตเราทุกคนนั้นสำคัญมาก ทำให้เกิดวิปริตได้ต่างๆ นานา สิ่งที่ไม่น่าจะเป็นก็เป็นไปได้ เช่น ถ้าเราไปตรึกนึกคิดในเรื่องไหนมากๆ อาการทางกายก็คอยเป็นไปด้วย ถ้าเราคิดรักคิดชอบผู้ชายบ่อยๆ เป็นจริตนิสัย ฮอร์โมนเราก็เปลี่ยนไปตามความคิด ยิ่งการงานก็ชอบงานผู้หญิงทำยิ่งกันไปใหญ่ มันยิ่งเสริมเป็นกำลังสอง เหมือนอย่างครั้งสมัยพุทธกาล มีพ่อค้าหนุ่มคนหนึ่งคิดไม่ดีกับท่านพระมหากัจจายะนะ คือ คิดว่าพระมหากัจจายะนะท่านนี้มีรูปร่างสง่างามดีถ้าใครได้ไปเป็นสามีคงจะเป็นบุญไม่น้อย กรรมที่คิดอย่างนี้กับท่านพระมหากัจจายะนะซึ่งเป็นพระอริยะเจ้าทำให้พ่อค้าหนุ่มกลายเพศเปลี่ยนมาเป็นผู้หญิงทันที เวลาผ่านไปทำให้ต้องไปมีครอบครับมีลูก ก็สำนึกถึงบาปกรรมที่ตนคิดไม่ดี จึงได้ไปปรารภเหตุเรื่องที่เกิดขึ้นให้ท่านพระมหากัจจายะนะทราบแล้วได้กล่าวขอขมาอโหสิกรรม จึงทำให้เขาได้กลับคืนมาเป็นเพศชายเหมือนเดิม อันนี้เป็นกรรมที่เกิดจากความนึกคิด

   บางทีไม่ได้เป็นบัณเฑาะหรือกะเทยมาแต่กำเนิด แต่มันเกิดจากค่านิยมผิดๆ ที่ชอบทำอะไรตามๆ กัน คิดตามๆ กัน อย่างเช่น การเจาะหู การย้อมผม ไว้ผมยาว ถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้ก็พอที่จะแก้ไขได้ โดยผู้ที่มีนิสัยการกระทำออกไปทางผู้หญิงต้องเปลี่ยนความคิดพฤติกรรมใหม่ พยายามเดินเหินพูดจาให้ทะมัดทะแมง การงานก็ให้ทำเหมือนผู้ชาย อย่าไปจัดดอกไม้
จัดสวนหย่อม จัดสถานที่ ต้องไม่กลัวแดดกลัวลมกลัวดำ ไม่ไปคลุกคลีคบค้าสมาคมไม่ไปไหนมาไหนด้วยกัน และแยกตัวออกจากเพื่อนที่มีอาการลักษณะเดียวกัน และห้ามไปหยอกล้อจี้จุดผู้ที่มีพฤติกรรมออกไปทางผู้หญิงจะเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมของเขา

   สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นบัณเฑาะ เป็นตุ๊ด เป็นกะเทยหรือ อีแอบ ก็ให้ระมัดระวังอาการกิริยาของเรา เพราะทุกวันนี้ใครออกอาการลักษณะผู้หญิงเขาก็เหมาว่าเป็นตุ๊ด เป็นกะเทย เป็นอีแอบกันหมด ถ้าหากเราต้องไปพักในสถานที่เดียวกัน พักรวมกันให้ระมัดระวังอย่าประมาทจะเป็นการเปิดโอกาสให้เขากระทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม ทำให้เราพลาดท่าเสียทีขาดจากความเป็นพระต้องอาบัติปาราชิก ห้ามสวรรค์มรรคผลนิพพาน.

ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

กราบขอบพระคุณ www.watpa.com

เดิมลูกตั้งใจจะสร้างเว็บวัดแพร่ธรรมารามโดยตรง เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่แหล่งประพฤติ ปฏิบัติเพื่อสร้างบารมี ปราบพยศ ลดมานะ ละทิฐิ

เมื่อได้กราบขอโอกาสจากพระอาจารย์ใหญ่ (พระอาจารย์กัญหา) ท่านเมตตาอนุญาตให้เผยแพร่ได้ แต่ไม่ควรสร้างเป็นของวัดแพร่โดยตรง ลูกจึงนำมาบอกเล่าในดินแดนปัญญาชนแห่งนี้ครับ

โดยได้กับโอกาสจากพระอาจารย์ใหญ่ (เมื่อ 1 พฤษภาคม 2550)

รวมสาระ  counter Powered by www.seal2thai.org   ดินแดนปัญญาชน