ความตั้งใจ

bullet วัดแพร่ธรรมาราม
bullet พระอาจารย์ใหญ่ พระอาจารย์กัณหา  สุขกาโม
bullet ข้อวัตรปฏิบัติของ
วัดแพร่ธรรมาราม
bullet หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะบวชตามรอยของพระพุทธเจ้าสืบทอดพระพุทธศาสนา
โดยหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม
bullet โครงการ "ธรรมเทค"
bullet Download Toolbar
เพื่อชมรายการของ
หลวงตามหาบัว
Online
bullet แผนที่เดินทางไปยังวัดแพร่ธรรมาราม
bullet ประกาศสำหรับผู้จะมาขอบวชวัดแพร่ธรรมาราม
bullet เกณฑ์การทดสอบความพร้อมก่อนบวช
bullet Download เสียงสวดมนต์ และธรรมะ "ใจเป็นสุข"
bullet facebook : thaiminder
 
 

หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะบวชตามรอยของพระพุทธเจ้าสืบทอดพระพุทธศาสนา
โดยหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

 

อัฐบริขาร
 

   ๑๖. ผู้ที่บวชมาแล้วต้องเป็นผู้ที่มีความหนักแน่นในอัฐบริขาร อย่าทำตัวเป็นผู้เหลาะแหละโลเล ใจง่าย ขายก่อนซื้อ หลงตามกระแสนิยมเหมือนอย่างคนทั่วไปเขาหลงแฟชั่นกัน ปีนี้นิยมอย่างนั้น ปีนั้นนิยมอย่างนี้ เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเรื่อย เห็นเขาใช้บาตรเหล็กกันก็เปลี่ยนไปใช้เหมือนเขา เห็นเขานิยมใช้บาตรสแตนเลสก็เปลี่ยนมาใช้บาตรสแตนเลสเหมือนเขา เปลี่ยนขาบาตร เปลี่ยนผ้าสบงจีวรเป็นว่าเล่นเห็นอะไรก็จะเอาหมด เป็นพระเป็นเณรหลายใจ เป็นพระเป็นเณรเจ้าชู้ ให้เราดูแบบอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านเคร่งครัด มีลูกศิษย์ลูกหาทั้งพระทั้งเณรมากมายทำอัฐบริขารมาถวายท่าน ทั้งขาบาตร ทั้งร่มกลด ทั้งบาตรเหล็ก บาตรสแตนเลส ทั้งผ้าสบงจีวร มีแต่ของดีๆ สวยๆ งามๆ ทั้งนั้น ท่านก็ไม่ได้สนใจ ท่านยินดีในอัฐบริขารเดิมของท่าน บางทีลูกศิษย์ลูกหามาเปลี่ยนให้ท่านใช้ของใหม่ๆ ดีๆสวยๆ ท่านก็ถามหาของเก่าที่เคยใช้กลับคืนมา ให้เรามีความยินดีในบริขารของเรา ถ้าไม่ขาดไม่หายหรือชำรุด เราก็ไม่ควรเปลี่ยนบริขารบ่อย ให้เป็นผู้เลิศในทางมักน้อยสันโดษ อย่าเป็นผู้เลิศในทางข้าวของเครื่องใช้งาม มันน่าละอายมากที่บวชมาแล้วยังมาติดกับสิ่งของเหล่านี้อีก บางคนถึงกับไปจ้างวานเขาทำบริขาร ทำขาบาตร
ทำร่มกลด ตัดเย็บผ้าสบงจีวร อย่าไปแข่งอวดบริขารกันว่าใครทำ ทำจากที่ไหน ผ้าจีวรจะหนาหรือจะบางไม่สำคัญ สำคัญที่ว่าบวชมาแล้วต้องเดินจงกรมให้มาก นั่งสมาธิให้มาก ทำอย่างไรจึงจะเป็นพระอริยะเจ้าได้นั้นจึงจะดี.


ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

กราบขอบพระคุณ www.watpa.com

เดิมลูกตั้งใจจะสร้างเว็บวัดแพร่ธรรมารามโดยตรง เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่แหล่งประพฤติ ปฏิบัติเพื่อสร้างบารมี ปราบพยศ ลดมานะ ละทิฐิ

เมื่อได้กราบขอโอกาสจากพระอาจารย์ใหญ่ (พระอาจารย์กัญหา) ท่านเมตตาอนุญาตให้เผยแพร่ได้ แต่ไม่ควรสร้างเป็นของวัดแพร่โดยตรง ลูกจึงนำมาบอกเล่าในดินแดนปัญญาชนแห่งนี้ครับ

โดยได้กับโอกาสจากพระอาจารย์ใหญ่ (เมื่อ 1 พฤษภาคม 2550)

รวมสาระ  counter Powered by www.seal2thai.org   ดินแดนปัญญาชน