ความตั้งใจ

bullet พระอาจารย์ใหญ่ พระอาจารย์กัณหา  สุขกาโม
bullet ข้อวัตรปฏิบัติของ
วัดแพร่ธรรมาราม
bullet หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะบวชตามรอยของพระพุทธเจ้าสืบทอดพระพุทธศาสนา
โดยหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม
bullet โครงการ "ธรรมเทค"
bullet Download Toolbar
เพื่อชมรายการของ
หลวงตามหาบัว
Online
bullet แผนที่เดินทางไปยังวัดแพร่ธรรมาราม
bullet ประกาศสำหรับผู้จะมาขอบวชวัดแพร่ธรรมาราม
bullet เกณฑ์การทดสอบความพร้อมก่อนบวช
bullet Download เสียงสวดมนต์ และธรรมะ "ใจเป็นสุข"
bullet facebook : thaiminder

จักเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูบา
จักใฝ่หาแสงธรรมนำไสว
จักประคอง ฝึกจิต อยู่ร่ำไป
เพื่อหลอมใจให้นำกายหมายหนึ่งเดียว

........................
ประกาศ
!!!

เชิญร่วมสร้างอาคารหลวงพ่อกัณหา  สุขกาโม
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

...........................................

วัดแพร่ธรรมาราม ไม่ใช่วัดที่ทำการรักษาโรคกรรมของหมอเสริมศิลป์ ที่ออกรายการตีสิบ ทางช่อง 3 ขอเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน
คลิกอ่าน
........................

 

เดิมลูกตั้งใจจะสร้างเว็บวัดแพร่ธรรมารามโดยตรง เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่แหล่งประพฤติ ปฏิบัติเพื่อสร้างบารมี ปราบพยศ ลดมานะ ละทิฐิ

เมื่อได้กราบขอโอกาสจากพระอาจารย์ใหญ่ (พระอาจารย์กัณหา) ท่านเมตตาอนุญาตให้เผยแพร่ได้ แต่ไม่ควรสร้างเป็นของวัดแพร่โดยตรง ลูกจึงนำมาบอกเล่าในดินแดนปัญญาชนแห่งนี้ครับ

เชิญร่วม โครงการธรรมเทค ครั้งที่ 2 ครับ

  กำหนดการกฐิน วันแพร่ธรรมารามและวัดสาขา

โดยได้รับโอกาสจากพระอาจารย์ใหญ่ (เมื่อ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐)

รวมสาระ  counter Powered by www.seal2thai.org   ดินแดนปัญญาชน