:: บ้านครูแชมป์  ::  ตารางกลุ่มเรียน  ::  ติดต่อครูแชมป์  ::  แผนที่  ::  รวมสาระ ::
ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้กับครูแชมป์
     มาร่วมเรียนรู้ด้วยกัน เพื่อสร้างความพร้อม การทบทวน และกระตุ้นการคิดของนักเรียน ด้วยประสบการณ์และความตั้งใจจริง

   
: : กลุ่มเรียน : :
ผู้เรียนสามารถเลือกได้ตรงกับความต้องการดังนี้

 

   
   ประวัติครูแชมป์
 
ประวัติครูแชมป์     ครูแชมป์ พิริยะ ตระกูลสว่าง ปัจจุบันรับราชการอยู่ที่ รร.จ่าการบุญ สำเร็จการศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (วิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม) และสำเร็จครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

     มีประสบการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 (วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์,คอมพิวเตอร์)

     ประสบการณ์การเป็นวิทยากร

  • วิทยากรอบรมครู ตชด. จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • วิทยากรอบรมครูโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนในฝัน ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
  • วิทยากรอบรมครูในหัวข้อต่างๆ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
  • อาจารย์พิเศษราชวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยากรอบรมโครงการเตรียมสอบบรรจุรับราชการครู วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จัดโดยคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ฯลฯ

  ดูประวัติและผลงานของครูแชมป์  <<คลิกเลย

 

คลังข้อสอบวิทยาศาสตร์ออนไลน์

   ปัจจุบันมีถึง 4,150 ข้อแล้ว ครอบคลุมทั้งนักเรียนประถมศึกษา มัธยมต้น และน้องๆที่เตรียมสอบบรรจุรับราชการครู

   
  หนังสืออ่านเตรียมสอบวิทยาศาสตร์
 
   

 counter สอนพิเศษ เรียนพิเศษพิษณุโลก