หน้าแรกรวมสาระกระดานถามตอบ counter power by seal2th     เกร็ดกฎหมาย

 

 

นายหน้าเสนอหน้า
ประเด็น บ้านติดประกาศขาย นายหน้ามาเห็นเลยพาคนมาซื้อ พอขายเสร็จจะมาเอาเงินค่านายหน้ากับเจ้าของบ้าน เจ้าของบ้านไม่ให้ อ้างว่าไม่ได้มอบหมายให้ขาย ไปหาคนมาซื้อเอง นายหน้ามีสิทธิได้รับค่านายหน้าหรือไม่

ข้อกฎหมาย นายหน้าจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่านายหน้าได้ ก็ต่อเมื่อมีข้อตกลงกันในเรื่องให้เป็นนายหน้า (ป.พ.พ. มาตรา 845)