หน้าแรกรวมสาระกระดานถามตอบ counter power by seal2th     เกร็ดกฎหมาย

 

 

ไม่โอน
ประเด็น ประกาศขายบ้านหรือที่ดิน แล้วมอบหมายให้นายหน้าขายให้ แต่พอขายได้และทำเรื่องแล้ว คนซื้อจะให้เจ้าของบ้านโอนบ้านให้ เจ้าของบ้านไม่ยอมโอน เจ้าของมีสิทธิไม่โอนได้หรือไม่

ข้อกฎหมาย มอบอำนาจให้นายหน้าทำสัญญาขายบ้านและที่ดินแทนตน เจ้าของย่อมต้องผูกพันตามสัญญา จะซื้อจะขาย ที่นายหน้าได้กระทำไป ในขอบหนังสือมอบอำนาจนั้น