หน้าแรกรวมสาระกระดานถามตอบ counter power by seal2th     เกร็ดกฎหมาย

 

 

กรอกทีหลัง
ประเด็น ลูกหนี้ขอยืมเงิน ทำสัญญากันไว้ เซ็นชื่อไว้ แต่เจ้าหนี้ไม่ได้กรอกจำนวนเงิน ภายหลังลูกหนี้เบี้ยว เจ้าหนี้จึงกรอกตัวเลขตามจริงลงไปในสัญญา เพื่อจะเอาไปเป็นหลักฐานฟ้องได้หรือไม่

ข้อกฎหมาย การกรอกข้อความในเอกสาร ที่มีลายมือชื่อคนอื่น ตามสิทธิ์ที่พึงมี พึงได้ ตามกฎหมาย ไม่ผิดฐานปลอมเอกสาร