หน้าแรกรวมสาระกระดานถามตอบ counter power by seal2th     เกร็ดกฎหมาย

 

 

นายจ้างทอม
ประเด็น นายจ้างทอม ล่วงเกินทางเพศลูกจ้างหญิง ด้วยทางวาจา ท่าทาง ผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไร?

ข้อกฎหมาย การล่วงเกินทางเพศ ที่จะเป็นความผิดทางกฎหมายแรงงาน จะต้องเป็นการกระทำ ระหว่างนายจ้างชาย กับลูกจ้างหญิง หรือเด็ก