หน้าแรกรวมสาระกระดานถามตอบ counter power by seal2th     เกร็ดกฎหมาย

 

 

เปลี่ยนนามสกุลลูก
ประเด็น ผัวเมียไม่จดทะเบียน ผัวหายไปนาน เมียอยากให้ลูกใช้นามสกุลตน อำเภอไม่ยอม บอกไม่มีพ่อ (เปลี่ยนได้)

ข้อกฎหมาย บุตรที่เกิดแต่ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ย่อมเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิง และหญิงย่อมมีสิทธิร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขนามสกุลของบุตรได้โดยลำพัง