หน้าแรกรวมสาระกระดานถามตอบ counter power by seal2th     เกร็ดกฎหมาย

 

 

ซื้อบ้านถูกยึด
ประเด็น บ้านถูกยึด มีหมายยึดมาติดไว้หน้าบ้านแล้ว มีคนมาซื้อบ้าน (ยังมีสิทธิ์ขายได้ แม้ถูกหมายยึด)

ข้อกฎหมาย ทรัพย์ของลูกหนี้ที่ถูกยึดหรืออายัด และยังมิได้ขายทอดตลาด ลูกหนี้อาจชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ และขอถอนการยึดหรืออายัดได้ (ป.วิ.แพ่ง มาตรา 295)