หน้าแรกรวมสาระกระดานถามตอบ counter power by seal2th     เกร็ดกฎหมาย

 

 

ยาบ้า 2 เม็ด
ประเด็น มียาบ้า 2 เม็ด ขายไป 1 เม็ด มีโทษติดคุก 10 ปี (ครอบครองและจำหน่าย) ถ้าขายไป 2 เม็ด มีโทษติดคุก 5 ปี (จำหน่าย)

ข้อกฎหมาย มียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย กับการจำหน่ายยาบ้า เป็นความผิดซึ่งอาศัยเจตนาคนละอย่าง จึงเป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระ ศาลย่อมลงโทษเรียงกระทงความผิดได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ 1365/2541,3184/2541,2042/2542)