หน้าแรกรวมสาระกระดานถามตอบ counter power by seal2th     เกร็ดกฎหมาย

 

 

บ้านต้องรื้อ
ประเด็น มีคนสร้างบ้าน แล้วมาขายให้เรา ตรวจสอบภายหลังทราบว่าไม่มีใบอนุญาตก่อสร้าง บ้านต้องโดนรื้อถอน

ข้อกฎหมาย เมื่ออาคารถูกสร้างขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ ย่อมอยู่ในอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่จะสั่งให้รื้อถอนอาคารดังกล่าวได้ (พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 42)