หน้าแรกรวมสาระกระดานถามตอบ counter power by seal2th     เกร็ดกฎหมาย

 

 

บ้าจด
ประเด็น ผัวเมียคู่หนึ่ง จดทะเบียนถึง 3 ครั้ง 3 ที่ แต่เป็นชื่อคู่สมรสคนเดิม มีความผิดหรือไม่ อย่างไร

ข้อกฎหมาย ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน (ป.อาญา มาตรา 137)