รูปแบบของหลักสูตรในทัศนะของทาบา

 

 


 
ดินแดนปัญญาชน

[หน้าแรก]

[รวมสาระ]

[webboard]

[คุรุชน]

[สอบบรรจุครู]

[ข้อสอบ o-net และ a-net]

champ108
มะขาม
ได้รับการสนับสนุนโดย ร้านขนมจีนมะขาม สารัช
ขนมจีนเส้นสด

ผลงาน คศ.3

   รูปแบบของหลักสูตรในทัศนะของทาบา (Hilda Taba)


ทาบา (Taba) ได้แบ่งรูปแบบของหลักสูตรออกเป็น 5 รูปแบบด้วยกัน ดังนี้
 

   (1) หลักสูตรรายวิชา (Subject Curriculum)
   (2) หลักสูตรรวมวิชา (Broad – Field Curriculum)
   (3) หลักสูตรเน้นกระบวนการทางสังคม และภาระหน้าที่ในชีวิตประจำวัน (Curriculum Based on Social Processes and Life Function)
   (4) หลักสูตรกิจกรรมหรือหลักสูตรประสบการณ์ (Activity or Experience Curriculum)
   (5) หลักสูตรแกนวิชา (Core Curriculum) (Taba, 1962)


ท่านสามารถอ่านบทความได้ที่
www.seal2thai.org/kru/kru023.htm

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้ครู ได้ที่ กระดานปัญญาชน
 

  counter powered by ดินแดนปัญญาชน