:: บ้านครูแชมป์ :: ตารางกลุ่มเรียน :: ติดต่อครูแชมป์ :: แผนที่ :: รวมสาระ ::
 
 

   สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่มองหาการเรียนเสริม เรียนเพิ่ม หรือการเรียนพิเศษในพิษณุโลก ซึ่งนอกจากเรียนวิทย์กับครูแชมป์แล้วยังมีพันธมิตรของบ้านครูแชมป์ที่อยากจะแนะนำให้ครับ คุณครูที่แนะนำถือว่าเป็นครูที่มีคุณภาพจึงอยากให้รู้จักครับ

เรียนพิเศษในพิษณุโลก วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอน ครูแชมป์ KidSci (บ้านครูแชมป์)
ข้อมูลครู
เข้าดูประวัติครูแชมป์ได้ที่ ประวัติครูแชมป์
การติดต่อ
website บ้านครูแชมป์ เรียนพิเศษ พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0955488893
 
เรียนพิเศษในพิษณุโลก วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอน ครูอัง อัพแมท
ข้อมูลครู
ครูอังคนา  คุ้มมี (ครูแดง) ข้าราชการครูโรงเรียนจ่าการบุญ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี
การติดต่อ
website บ้านครูแชมป์ เรียนพิเศษ พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0815346390
 
เรียนพิเศษในพิษณุโลก วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอน รูอร ชั้นหนึ่งติวเตอร์
ข้อมูลครู
ครูอินทุอร  วันทัศน์ ข้าราชการครูโรงเรียนจ่าการบุญ โครงการครูคืนถิ่นกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนทุน ปตท.สผ. ประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์มากกว่า 5 ปี
การติดต่อ
website ชั้นหนึ่งติวเตอร์
โทรศัพท์ 0839197964
 
เรียนพิเศษในพิษณุโลก วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอน ครูิกซ์ สารพัดไทย
ข้อมูลครู
ครูพรรษวุฒิ  ปานโท้ ข้าราชการครูโรงเรียนจ่าการบุญ โครงการครูคืนถิ่นกระทรวงศึกษาธิการ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิทยากรในระดับมหาวิทยาลัย ประสบการณ์สอนภาษาไทยมากกว่า 3 ปี
การติดต่อ
website สารพัดไทย
โทรศัพท์ 0877942707
 
เรียนพิเศษในพิษณุโลก วิชาภาษาอังกฤษ
ครูผู้สอน ครูรรณ บ้านครูวรรณ
ข้อมูลครู
ครูทิพยวรรณ วิจารณ์พล ข้าราชการครูโรงเรียนจ่าการบุญ ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมากกว่า 20 ปี
การติดต่อ
website
โทรศัพท์ 0833822210
 
เรียนพิเศษในพิษณุโลก วิชานาฏศิลป์
ครูผู้สอน ครูิดส์ รำไทย
ข้อมูลครู
ครูสมจิต  เจียงพรม ข้าราชการครูโรงเรียนจ่าการบุญ ประสบการณ์นาฏศิลป์ รำไทย การแสดง การติวสอบวิทยาลัยนาฏศิลป์และโควต้าความสามารถพิเศษมามากกว่า 5 ปี
การติดต่อ
website
โทรศัพท์ 0622289969
 
เรียนพิเศษในพิษณุโลก วิชาสังคมศึกษา
ครูผู้สอน รูติ๋ม จ่าการบุญ
ข้อมูลครู
ครูวรรณภา  รัชตพันธนากร ข้าราชการบำนาญโรงเรียนจ่าการบุญ ประสบการณ์สอนวิชาสังคมศึกษา วิชาพระพุทธศาสนา วิชาประวัติศาสตร์ ด้วยแนวการสอนแบบสบายๆ สนุกสนาน
การติดต่อ
website
โทรศัพท์
 
เรียนพิเศษในพิษณุโลก วิชาคณิตศาสตร์มัธยม
ครูผู้สอน ครูมณีรัตน์ MORE MATH
ข้อมูลครู
ครูมณีรัตน์ อินทรเทพ ข้าราชการครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ ราชวิทยาลัย พิษณุโลก วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประสบการณ์สอนวิชาคณิตศาสตร์มากกว่า 20 ปี
การติดต่อ
website
โทรศัพท์ 0839592289
 
เรียนพิเศษในพิษณุโลก วิชาฟิสิกส์
ครูผู้สอน ครูกร
ข้อมูลครู
ครูนิกร  พันธ์รุณ ราชการครูครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ประสบกาณ์สอนมากกว่า 15 ปี
การติดต่อ
website
โทรศัพท์ 0970540789
 
เรียนพิเศษในพิษณุโลก วิชาภาษาอังกฤษ
ครูผู้สอน ครูซิ่ง
ข้อมูลครู
ครูสุพิช​ชา​ ตระกูล​สว่าง​
ปริญญา​ตรี เอกภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปัจจุบัน รับราชการครูโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร
การติดต่อ
website บ้านครูแชมป์ เรียนพิเศษ พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0970519156
 
เรียนพิเศษในพิษณุโลก วิชาชีววิทยา
ครูผู้สอน ครูช๊อป
ข้อมูลครู
นายตรัญย์ ตระกูลสว่าง (ช้อป) ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี กำลังศึกษาปริญาโท สาขา การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบัน ครู โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
การติดต่อ
website บ้านครูแชมป์ เรียนพิเศษ พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0647166642
 

 

 

แจ้งข่าวจากครูแชมป์จ้า..
:: เปิดรับสมัครเรียนแล้ววันนี้ รับเพียงกลุ่มเรียนเล็ก สอนพิเศษตัวต่อตัว พิษณุโลก
:: คอร์สเปิดเทอม ติดต่อได้เลยครับ
::
 

 counter สอนพิเศษ เรียนพิเศษพิษณุโลก