:: บ้านครูแชมป์ :: ตารางกลุ่มเรียน :: ติดต่อครูแชมป์ :: แผนที่ :: รวมสาระ ::
 
 

หลักสูตรต่างๆของบ้านครูแชมป์

    สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้ามาเยือนบ้านครูแชมป์ ขอขอบคุณที่ทำให้เราได้รู้จักกันผ่านตัวหนังสือ ผ่านสายโทรศัพท์ และการเจอหน้ากัน

     เพื่อเป็นการสื่อความหมายตรงกันในการพูดถึงกลุ่มเรียน จึงขอตั้งชื่อหลักสูตรเพื่อให้เข้าใจง่ายและสามารถอธิบายความมุ่งหมายของแต่ละหลักสูตรดังต่อไปนี้ครับ

 

  

พัฒนากระบวนการคิด คู่คุณธรรม
     1. Halo เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทราบขอบข่ายของเนื้อหาว่าจะต้องพบเจอกับสิ่งใด โดยการได้เตรียมตัวก่อนการพบกับชั้นเรียนจริงย่อมสร้างความได้เปรียบกับผู้เรียนโดยตรง
   
     2. Recon เป็นหลักสูตรที่เจาะเน้นตรงกับเนื้อหาวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรของ สสวท. ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ สอดรับกับลำดับตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง
   
     3. วิทย์วาซาบิ เป็นหลักสูตรที่เปิดเฉพาะเดือนตุลาคม เป็นการทบทวนเนื้อหาองค์ความรู้ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และมัธยมศึกษาบางส่วนที่สอดรับกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนชั้นนำ
   
      4. รวมโจทย์เฟี๊ยวปราบเด็กแสบ เป็นหลักสูตรตะลุยโจทย์ยากๆและแปลกมากกว่า 500 ข้อ บางครั้งอาจต้องตีลังกาคิดทั้งครู และลูกศิษย์ (โดยปกติจะเปิดในช่วงเดือนเมษายน)
   
     5. ติวฟ้าผ่า เป็นหลักสูตรที่เน้นการทำข้อสอบเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ สอดรับกับแนวข้อสอบ สสวท. จะเปิดในภาคเรียน ที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษา ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ควรจะเรียน Halo 6 ในช่วงเดือนเมษายน และ เรียนติวฟ้าผ่าในช่วงภาคเรียนที่ 1 เพื่อเตรียมสอบ สสวท.
   
     6. VIP เป็นกลุ่มเรียนเฉพาะที่มีตั้งแต่ครูแชมป์เริ่มรับสอน มุ่งเน้นในการเข้าถึงเด็กทั้งเรียนเรียนและเรื่องส่วนตัวที่เด็กอยากเปิดใจพูดคุย หลายเรื่องที่เด็กไม่กล้าพูดกับผู้ปกครองก็มีการเปิดใจพูดคุย ทั้งนี้กลุ่มเรียน VIP เป็นกลุ่มที่เรียนวิทยาศาสตร์เสริมด้วยคณิตศาสตร์ เพื่อให้สามารถพร้อมรับกับทุกสิ่งที่จะถั่งโถมเข้ามา
   
     7. RDS เป็นกลุ่มเรียนี่เรียนแบบแยกกลุ่มเนื้อหาเพื่อเจาะลึก แบ่งเป็น 4 กลุ่มเรียนคือ

     DRS ฟิสิกส์
    
DRS เคมี
    
DRS ชีววิทยา
    
DRS
โลกและดาราศาสตร์
     ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเฉพาะกลุ่มเรียนเพื่อเพิ่มความมั่นใจหรืออุดรอยรั่ว หรือจะลงทะเบียนทั้งหมดเพื่อสร้างพลังอย่างเต็มที่

   
     8. กลุ่มเรียนมัธยม เป็นกลุ่มเรียนระดับมัธยมต้นซึ่งจะคล้ายของ RECON ประถม แต่เนื้อหาเป็นของมัธยม
 

     มากกว่าความรู้คือการสร้างความดี มากกว่าสิ่งที่มีคือการแบ่งปัน

 

แจ้งข่าวจากครูแชมป์จ้า..
:: เปิดรับสมัครเรียนแล้ววันนี้ รับเพียงกลุ่มเรียนละ 8 คน
:: คอร์สปิดเทอม ติดต่อได้เลยครับ
::
 

 counter สอนพิเศษ เรียนพิเศษพิษณุโลก