วัดพระบาทน้ำพุ

 ขอเชิญร่วมบูชาพระพุทธไภษัชยคุรุไพฑูรยประภาตถาคต


  พระครูอุดมประชาทร หรือท่านเจ้าคุณอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูชา พระพุทธไภษัชยคุรุไพฑูรยประภาตถาคต (พระกริ่งพระพุทธไภษัชยคุรุไพฑูรยประภาตถาคต) เพื่อสมทบทุนในการสร้างโรงพยาบาลสงฆ์และคนชราอนาถา ขนาด 400 เตียง

พระพุทธไภษัชยคุรุไพฑูรยประภาตถาคต

 

รายการ

ลำดับ รายการบริจาค บริจาคบูชา
1 ขนาดหน้าตัก 9.9 นิ้ว ปิดทอง 9,999.-
2 ขนาดหน้าตัก 9.9 นิ้ว ปัดทอง 8,999.-
3 ขนาดหน้าตักฐานกว้าง 1.6 ซม. สูง 2.4 ซม. 299.-
4 ขนาดหน้าตักฐานกว้าง 2.4 ซม. สูง 3.6 ซม. 399.-

ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม พระครูอุดมประชาทร

ตู้ปณ. 83 ตำบลเขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

(ค่าจัดส่งพระเครื่อง 40 บาท พระบูชา 300 บาท)


สถานที่ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล
ถ่ายเมื่อ 23 ต.ค. 2550
โดยพิริยะ  ตระกูลสว่าง

 

วัตถุประสงค์ 
รายได้ทั้งหมดร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างโรงพยาบาลสงฆ์และคนชราอนาถา ขนาด 400 เตียง

........................................

...................................

ร่วมบูชาทำบุญ

วัดพระบาทน้ำพุ
036 - 428222

หรือ 1188 ตลอด 24 ชม.
 

และธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ทุกสาขาหลัก

 

counter


ร่วมประชาสัมพันธ์โดย
บ. สารัช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ดินแดนปัญญาชน champ108.com และทุกท่านที่บอกต่อๆกันไป