หน้าให้บริการโหลด ภาพพระราชพิธีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 9 มิถุนายน 2549

Photo gallery and archive for H.M. the King's 60th Anniversary of His Accession to the Throne, celebration in Bangkok during June 8th and 13th, 2006. Click to view the picture galleries, or download .zip files for viewing off lines. All photos are courtsey the Bureau of the Royal Household.


ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ Server1 | Server2 | Europe | USA | NECTEC FTP


 
วันที่: Date รายการ: Description
๘ มิ.ย. ๒๕๔๙  
June 8, 2006
พระราชกุศลทักษิณานุปทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
Merit-making ceremony at Amarin Winitchai Throne Hall

[1280 x 856] [2560 x 1700]

[1280 x 856 Zip Version] : ขนาดไฟล์ 8.51Mb.
[2560 x 1700 Zip Version] : ขนาดไฟล์ 21.3Mb.
 
๙ มิ.ย. ๒๕๔๙
June 9, 2006
พระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ พลับพลาพิธี พระที่นั่งอนันตสมาคม
Merit-making in dedication to past kings, HM the King receives a tribute from well-wishers at Ananta Samakhom Throne Hall

[1280 x 856] [2560 x 1700]


[1280 x 856 Zip Version] : ขนาดไฟล์ 21.7 Mb.
[2560 x 1700 Zip Version] : ขนาดไฟล์ 52.4Mb.
๑๐ มิ.ย. ๒๕๔๙
June 10, 2006
พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
Bestowing titles to senior monks Passing of consecrated candles as a blessing to HM the King at Amarin Winitchai Throne Hall

[1280 x 856] [2560 x 1700]

[1280 x 856 Zip Version] : ขนาดไฟล์ 9.59 Mb.
[2560 x 1700 Zip Version] : ขนาดไฟล์ 26.7Mb.
๑๒ มิ.ย. ๒๕๔๙
June 12, 2006
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
Foreign monarchs and royal representatives pay tribute to HM the King at Ananta Samakhom Throne Hall

[1280 x 856] [2560 x 1700]

[1280 x 856 Zip Version] : ขนาดไฟล์ 18.2 Mb.

[2560 x 1700 Zip Version ไฟล์ที่ 1] : ขนาดไฟล์ 25.0 Mb.
[2560 x 1700 Zip Version ไฟล์ที่ 2] : ขนาดไฟล์ 25.3 Mb.
 
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรื
Their Majesties the King and Queen and the royal guests view the Royal Barge Procession at Royal Navy Institute and Royal Navy Convention Hall

[1280 x 856] [2560 x 1700]

[1280 x 856 Zip Version] : ขนาดไฟล์ 34.7 Mb.

[2560 x 1700 Zip Version ไฟล์ที่ 1] : ขนาดไฟล์ 21.6 Mb.
[2560 x 1700 Zip Version ไฟล์ที่ 2] : ขนาดไฟล์ 26.4.3 Mb.
[2560 x 1700 Zip Version ไฟล์ที่ 3] : ขนาดไฟล์ 23.8 Mb.
[2560 x 1700 Zip Version ไฟล์ที่ 4] : ขนาดไฟล์ 22.0 Mb. .
๑๓ มิ.ย. ๒๕๔๙
June 13, 2006
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร
A banquet hosted by HM the King for royal guests at Borommaratchasathit Maholan Throne Hall, the extended part of Chakri Maha Prasat Throne Hall

[1280 x 856] [2560 x 1700] 

[1280 x 856 Zip Version] : ขนาดไฟล์ 64.4 Mb.

[2560 x 1700 Zip Version ไฟล์ที่ 1] : ขนาดไฟล์ 47.9 Mb.
[2560 x 1700 Zip Version ไฟล์ที่ 2] : ขนาดไฟล์ 47.1 Mb.
[2560 x 1700 Zip Version ไฟล์ที่ 3] : ขนาดไฟล์ 52.8 Mb.
[2560 x 1700 Zip Version ไฟล์ที่ 4] : ขนาดไฟล์ 24.3 Mb.

คำแนะนำ:
เนื่องจากภาพมีความละเอียดสูง การโหลดภาพอาจใช้เวลานาน ดังนั้นโปรดเลือกดูรูปจาก รูปตัวอย่างขนาดเล็กก่อนตัดสินใจโหลด รูปขนาด 1280x856 จะสามารถอัดภาพขนาด 3x5" ถึง 4x6" , ส่วน รูปขนาด 2560x1700 จะสามารถอัดภาพขนาด 5.6x8.5" ถึง 8.5x13" ทาง NECTEC ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนในการให้บริการ จะทำการโหลดรูปภาพใหม่ เพิ่มเติมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณที่ใช้บริการ สำนักพระราชวัง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ส่งมาที่ brh_thailand@yahoo.com

NOTE: Due the hi-resolution images, this may take time to download upon your bandwidth. Please review the thumbnail before download. The image size 1280x856 pixel can be print at 3x5" to 4x6" and 2560x1700 pixel can be print at 5.6x8.5" to 8.5x13". NECTEC, supporter of this service will continue adding the images into gallery. Thank you for using our service, Bureau of the royal household.

For comments and suggestions email to brh_thailand@yahoo.com


ขอขอบคุณ บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด มหาชน อาสาสมัครในต่างประเทศ และศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ที่ร่วมจัดบริการภาพถ่ายดิจิทัลให้แก่สำนักพระราชวัง

The Bureau of Royal Household would like to thank Internet Thailand PCL, Overseas volunteers and National Electronics and Computer Technology Center for the provision of the online digital image archive services.

 

 [หน้าแรก] [รวมสาระcounter power by seal2thai.org