พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 [หน้าแรก] [หมวด s] [หมวด e] [หมวด a] [หมวด l] [หมวด th] [webboard] [ ]

bullet ฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี
bullet อาศิรวาทนวมราชสดุดี
bullet รวมใจเทิดไท้องค์ราชา
bullet ข้อคิดจากในหลวง
bullet บทอาศิรวาท
bullet ลงนามถวายพระพร
bullet HM the King's speech ...
bullet เนื่องในมหามงคลสมัยที่ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงครองสิริราช
สมบัติครบ 60 ปีวันที่ 9 มิถุนายน 2549

*
 9 มิถุนายน 2549  พิธีจุดเทียนชัย
       ถวายพระพรชัยมงคล

*
9 มิถุนายน 2549 พระราชพิธีบวง
      สรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิ
      ราช

 *
10 มิถุนายน 2549 พระราชพิธี
       ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

 *
12 มิถุนายน 2549 การจัดกระบวน
       เรือพระราชพิธี

 
*  ถวายพระพร ออนไลน์

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

counter