หัวข้อ การเผยแพร่เอกสารอบรม โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ความเป็นครู และกลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียน)
เผยแพร่โดย รศ.ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง & อ.พงษ์เอก สุขใส
ประเภท PPT
 
ขอความกรุณาลงนามก่อนเข้าสู่เอกสารเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ... ^_^
  560424c
  Download เอกสาร ::