หัวข้อ การเผยแพร่เอกสารอบรม โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
เผยแพร่โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สิรินภา กิจเกื้อกูล
ประเภท PPT
 
ขอความกรุณาลงนามก่อนเข้าสู่เอกสารเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ... ^_^
  560424b
  Download เอกสาร ::