หัวข้อ การเผยแพร่เอกสารอบรม โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน)
เผยแพร่โดย รองศาตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร ม.นเรศวร
ประเภท PPT
 
ขอความกรุณาลงนามก่อนเข้าสู่เอกสารเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ... ^_^
  560424a
  Download เอกสาร ::