ตราด ร.ศ. ๑๑๒

 

        ตราด ร.ศ. ๑๑๒ คือ รอยสักที่เสด็จในกรมฯ ทรงสักให้นักเรียนนายเรือรุ่นแรกๆเพียงไม่กี่คนด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง รวมทั้งที่พระอุระของพระองค์ก็สักคำนี้ด้วยเช่นกัน เพื่อให้เป็นที่ระลึกและจดจำเหตุการณ์นี้ เนื่องด้วยคราวนั้นประเทศไทยถูกรุกรานทางทะเลจากฝรั่งเศส เกิดการรบที่ปากแม่นำเจ้าพระยา เหตุการณ์นี้ทำให้เราต้องสูญเสียดินแดนไปบางส่วน พร้อมกับเสียเงินค่าทำขวัญ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราดถูกยึดเป็นประกัน ทำให้เสด็จในกรมฯ ทรงเจ็บแค้นพระทัยเป็นอย่างมาก จึงสักไว้เป็นที่ระลึกในเหตุการณ์นี้

        นอกจากการสักแล้ว เสด็จในกรมฯ ทรงแต่งเพลง หะเบสสมอ ( หรือ "ดอกประดู่" ในปัจจุบัน ) และอื่นๆอีกหลายบทเพื่อปลุกใจนักเรียนนายเรือให้กล้าหาญ และทรงให้สร้างน้ำตาลซึ่งเป็นเรือจำลองมีคำว่า ร.ศ. ๑๑๒ ที่หัวเรือ ตั้งไว้บนบกเพื่อให้นักเรียนนายเรือชั้น ๔ ชั้น ๕ ฝึกแก้อัตราผิดของเข็มทิศ เพื่อเวลานำเรือออกท้องทะเลลึกโดยเข็มไม่ผิด และให้เห็นเรือน้ำตาลทุกวันเป็นการเตือนใจให้หาทางแก้เผ็ด และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

counter [กรมหลวงชุมพร] [ดินแดนปัญญาชน]