From :  sayan banjongkasaena na ayuthya
Sent :  Thursday, November 27, 2003 3:00 PM

 

เรียน  Khun piriya_603@hotmail.com
         ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแทนคนไทยทั้งหลายที่เคารพและเทิดทูนเสด็จเตียกรมหลวงชุมพรฯ ที่คุณPiriya ได้สละเวลานำเรื่องราวของเสด็จเตียกรมหลวงชุมพรฯ มาลงไว้ในอินเตอร์เน็ต และขออภัยที่ขอแจ้งให้คุณ Piriya กรุณาช่วยแก้ไขคำที่พิมพ์ผิดเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เช่นในหัวข้อ "สมรสพระราชทาน" บรรทัดแรกพิมพ์คำว่าหม่อมเจ้าหญิง เป็น หม่องเจ้าหญิง เป็นต้น ช่วยตรวจดูและแก้ไขด้วยนะครับ
         ผมเคยอ่านคำปณิธานของเสด็จเตี่ยที่ศาลดอนหอยหลอด ซึ่งกล่าวเกี่ยวกับสาปแช่งคนที่คิดคดทรยศต่อบ้านเมือง แต่จำรายละเอียดไม่ได้ ถ้าคุณ Piriya จะหามาลงไว้ด้วยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดี เผื่อพวกรักชาติแต่ปากมาอ่านเจอ จะได้กลัวกันบ้าง ไม่มูมมามกินบ้านกินเมืองอย่างทุกวันนี้
         ขอแสดงความนับถือ
          sayan999

ใครมีรายละเอียด ส่งมาให้หน่อยนะครับ

counter [กรมหลวงชุมพร] [ดินแดนปัญญาชน]