From :  busakorn parkobslips
Sent :  Sunday, July 20, 2003 12:58 AM

 

วันนี้ไปไหว้เสด็จเตี่ยมาได้เจอเรื่อง อัศจรรย์ สุดบรรยายได้ทั้งที่ความจริงดิฉันก็นับถือพระองค์ท่านอยู่แล้ว
วัันนี้เลยมาค้นหาพระราชประวัติพระองค์ท่านเพราะว่าเคยมีเอกสารอยู่แต่ไม่ทราบว่าหายไปไหน
พอได้อ่านมีความรู้สึกดีมากเลย ขอชื่นชมนะคะ ดิฉันก็อยากเป็นลูกของเสด็จเตี่ยท่านเหมือนกัน
ขอให้รักสิ่งดีๆเช่นนี้เรื่อยๆไปนะคะ
 

counter [กรมหลวงชุมพร] [ดินแดนปัญญาชน]