พิธีโสกันต์


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขณะทรงศึกษาในวัยเยาว์

 

 

 

counter [กรมหลวงชุมพร] [ดินแดนปัญญาชน]