หนังสือวิทยาศาสตร์ (หนังสือวิทย์ครูแชมป์)

  

   หนังสือวิทยาศาสตร์ เด็ก (เก่ง) วิทย์ ติววิทย์กับครูแชมป์ประถมปลาย เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (และบุคคลอื่นที่สนใจ) เป็นหนังสือที่รวบรวมสาระสำคัญของเนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ (หลักสูตร 2560)

  

   หนังสือ : เด็ก (เก่ง) วิทย์ ติววิทย์กับครูแชมป์ประถมปลาย

   ผู้เขียน :  พิริยะ  ตระกูลสว่าง (ครูแชมป์)

   ISBN 978-616-485-797-1

   จำนวนหน้า 100 หน้า

   เนื้อหา 2 สี (ขาว-ดำ)

   ขนาด 7.5 นิ้ว x 10.75 นิ้ว กระดาษปอนด์ 60 แกรม

   ค่าดำเนินการจัดพิมพ์ เล่มละ 150 บาท (ยังไม่รวมค่าส่งต่างพื้นที่)

   สนใจติดต่อสอบถาม ช่องทาง Facebook คลิกที่นี่

    ่องทาง Line   hugdek  คลิกที่นี่

ตรงตามหลักสูตรใหม่ 2560

หนังสือวิทยาศาสตร์ เด็ก (เก่ง) วิทย์ ติววิทย์กับครูแชมป์ประถมปลาย ชีทวิทย์

เอกสิทธิ์พิเศษ คลังข้อสอบวิทย์ online มอบให้ในเล่ม

   

เนื้อหาโดยสังเขป

   เด็ก (เก่ง) วิทย์ ติววิทย์กับครูแชมป์ประถมปลาย เป็นเอกสารอ่านเสริมความรู้ในสิ่งที่พบเจอได้บ่อยในสนามต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ
   1. โลกใบที่ 1 วิทย์ชีวภาพ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิต สิ่งแวดล้อม พืช สัตว์ กระบวนการของสิ่งมีชีวิต และระบบร่างกายของมนุษย์ เป็นต้น
   2. โลกใบที่ 2 วิทย์กายภาพ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับฟิสิกส์และเคมีระดับประถมศึกษา เช่น สมบัติของวัสดุ สสาร แรง เป็นต้น
   3. โลกใบที่ 3 วิทย์โลกและอวกาศ ประกอบด้วยองค์ประกอบโครงสร้างของโลก ระบบต่างๆของโลก และเรื่องราวของดวงดาว

สนใจติดต่อสอบถาม คลิกที่นี่

  
   สารบัญเนื้อหาโดยรวม "อ่านเล่นๆ เน้นความรู้"

เรียนรู้วิทยาศาสตร์
โลกใบที่ 1 วิทย์ชีวภาพ
1.1 สิ่งมีชีวิต
1.2 แหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต
1.3 โซ่อาหารและสายใยอาหาร
1.4 ส่วนประกอบของพืช
1.5 หน้าที่ของดอก
1.6 กระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสง
1.7 สารอาหาร
1.8 ชนิดของสารอาหาร
1.9 ระบบอวัยวะ
1.10 กลุ่มสิ่งมีชีวิต
1.11 การสืบพันธุ์ และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
   โลกใบที่ 2 วิทย์กายภาพ
   2.1 วัตถุ กับ วัสดุ
   2.2 สาร กับ สสาร
   2.3 แรงโน้มถ่วง
   2.4 แรง
   2.5 พลังงานแสง
   2.6 พลังงานเสียง
   2.7 พลังงานไฟฟ้า


แอบส่อง "เด็ก(เก่ง)วิทย์"

โลกใบที่ 3 วิทย์โลกและอวกาศ
3.1 ดวงจันทร์
3.2 ระบบสุริยจักรวาล
3.3 แผนที่ดาว
3.4 กลุ่มดาวฤกษ์ จักรราศี
3.5 เทคโนโลยีอวกาศ
3.6 องค์ประกอบของโลก
3.7 วัฏจักรของน้ำ
3.8 เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง
3.9 หยาดน้ำฟ้า
3.10 หิน
3.11 ลม
3.12 พิบัติภัย
3.13 ชั้นบรรยากาศ
- สารประกอบที่ควรรู้จัก
- ตัวอย่างดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศ
- อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
- สูตรคำนวณควรรู้
   

ขอบคุณรีวิวของคุณหมึกสะบัดสีบน intrend.trueid.net คลิกอ่าน

 
ขอบคุณรีวิวหนังสือโดยน้องเฟย์กับพี่จัสติน

สนใจติดต่อสอบถาม คลิกที่นี่

 
ขอบคุณรีวิวหนังสือโดยขี้ประติ๋ว

  

[หน้าแรก] [counter  ] [ ]