กระดานปัญญาชน > ศิษย์ครูแชมป์

จงบอกประโยชน์จากการเรียนเรื่องอุตุนิยมวิทยา และเรื

(1/1)

kruchamp:
จงบอกประโยชน์จากการเรียนเรื่องอุตุนิยมวิทยา และเรื่องปรากฏการณ์ของการหมุนรอบตัวเองของโลก

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version