กระดานปัญญาชน > ศิษย์ครูแชมป์

ในห้องเรียนมีอุณห???ูมิ 30 องศาเซลเซียส และมีค่าความ

(1/1)

kruchamp:
ในห้องเรียนมีอุณห???ูมิ 30 องศาเซลเซียส และมีค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ 80% จงหาปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงขณะนั้น ถ้าอากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำ 150 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version