กระดานปัญญาชน > ศิษย์ครูแชมป์

ทำไม ครูเอากระดาษหนังสือพิมพ์ 1 แผ่นมากางให้เรียบ

(1/1)

kruchamp:
ทำไม ครูเอากระดาษหนังสือพิมพ์ 1 แผ่นมากางให้เรียบ แล้วเจาะรูตรงกลางเพื่อร้อยเชือก จากนั้นกระตุกแรงๆ ทำไม กระดาษหนังสือพิมพ์จึงไม่สามารถยกขึ้นมาได้ง่าย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version