กระดานปัญญาชน > ศิษย์ครูแชมป์

อ่านก่อนนะจ๊ะ

(1/1)

kruchamp:
สวัสดีครับทุกคน...

เจตนาของครูแชมป์อยากจะใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แจ้งข้อมูลข่าวสาร สอบถามต่างๆนะครับ ไม่อยากให้มุ่งเน้นไปยังสื่อสังคมออนไลน์มากเกินไป เพราะข้อมูลที่พูดคุยกันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วย การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพียงอย่างเดียวจะทำให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างไม่ครบถ้วน

ดังนั้น ครูแชมป์ขอความกรุณาทุกคน ปฏิบัติตามนี้นะครับ

1. ใช้ถ้อยคำที่สุ???าพ มีมารยาทในการสื่อสารทุกครั้ง
2. งดพาดพิง กล่าวอ้างถึงสถาบันหลักของชาติ และหน่วยงานองค์กรต่างๆ หากไม่ได้รับอนุญาตจากองค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร
3. คำนึงถึงความผิดตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ทุกครั้ง
4. เจ้าของ user ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง และระวังไม่ให้บุคคลใดล่วงรู้ข้อมูลของตนเองเด็ดขาด
5. สำเนียงส่อ???าษา กิริยาส่อสกุล ยังใช้ได้เสมอในทุกๆโอกาส
6. เรา...คือปัญญาชน

ขอบคุณครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version