กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] เชิญร่วมลงนามเทิดพระเกียรติเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพร

[2] พระประวัติของ พระอนุสาวรีย์ (เสด็จเตี่ย) ที่พิจิตร

[3] ๑๙ ธันวาคม (วันอา???ากร)

[4] 19 พฤษ???าคม 2557 วันอา???ากรของปวงเรา

[5] ขอพระบารมีทรงปกป้องผืนแผ่นดินด้วยครับ

[6] สร้างพระแม่กวนอิม โพธิ์สัตย์ ปางประทานพร ขนาดสูง 2 เมตร

[7] วันที่ 19 ธันวาคม และ วันที่ 19 พฤษ???าคม ของทุกๆปี

[8] เปิดให้เช่าหมอพร หน้าตักขนาด ๕ นิ้ว หล่อด้วยทองเหลือง น้ำหนัก ๕ กิโลกรัม

[9] มารยาทในการอ่านข้อมูลในห้องนี้

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version