กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 9
21
พระประวัติความเป็นมา
ของ
พระอนุสาวรีย์  “พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอา???ากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์”  (เสด็จเตี่ย)
 
    เมื่อปี พ.ศ.2551 คุณคณาพัช และ คุณณัฐ???ร พร้อมคณะญาติธรรม ได้มีโอกาสมาร่วมบุญทอดกฐิน ที่วัดหนองต้นไทร หลังจากนั้นในช่วงต้นปี 2552 ทางคุณคณาพัช และ คุณณัฐ???ร พร้อมคณะญาติธรรม ได้กลับมาที่วัดหนองต้นไทรอีกครั้ง ในวันที่ 12 เมษายน 2552 และลงมือวัดขนาด เพื่อที่จะสร้างพระอนุสาวรีย์และตำแหน่งที่ตั้งของพระอนุสาวรีย์ โดยวัดขนาด กว้าง 7 เมตร ยาว 9 เมตร และได้บอกกล่าวให้ท่านเจ้าอาวาสรับทราบว่าจะดำเนินการสร้างพระอนุสาวรีย์ ตรงจุดที่วัดนั้น
*** ย้อนอดีต ***
 คุณคณาพัช ได้นิมิต ว่า“พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอา???ากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์”  (เสด็จเตี่ย)  ทรงรับสั่งว่าให้ช่วยหาต้นตาลต้นเดียว ที่ปลูกไว้ในเส้นทางที่พระองค์ท่านนั้นเคยทรงมาตามหาหลวงพ่อเงิน ถ้าพบสถานที่นั้นให้สร้างพระอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่านเอาไว้และให้ช่วยพัฒนาสถานที่แห่งนั้นให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปด้วย นี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านทรงดำริไว้นั้น และสถานที่แห่งนั้นก็คือ “วัดหนองต้นไทร ในปัจจุบันนี้เอง..
 คุณคณาพัช จึงได้นำความฝันมาถามพระปลัดศุ???เดช สุ???กิจโจ ขณะนั้นเพิ่งจะได้รับแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสใหม่ เมื่อวันที่ 4 เม.ย.51 จึงไม่สามารถให้ข้อมูลและตอบคำถามเรื่องต้นตาลเดี่ยวได้ ท่านจึงให้สอบถามผู้สูงอายุที่อาศัยในหมู่บ้านหนองต้นไทรหลายๆ ท่านผู้สูงอายุหลายท่านที่มีอายุมากกว่า 70 ปี ให้ข้อมูลตรงกันว่ามีต้นตาลเดี่ยวแต่เพิ่งยืนต้นตายไปประมาณ 7-8 ปีที่ผ่านมา
 คำตอบนี้จึงทำให้คุณคณาพัช มั่นใจในสิ่งที่นิมิต และทรงรีบดำเนินตามที่พระองค์ท่านได้ทรงดำริ โดยทางคุณคณาพัช พร้อมทั้ง  คุณณัฐ???ร ทั้งสอง ก็ได้เริ่ม ให้ทางวัดช่วยจัดหาช่างมาสร้างพระอนุสาวรีย์ โดยสร้างฐานที่ประดิษ ฐานพระอนุสาวรีย์    โดยทาง คุณคณาพัช และ คุณณัฐ???ร ก็ได้นำพาคณะสายบุญของท่านมาร่วมกันจัดสร้าง “พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอา???ากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์”  (เสด็จเตี่ย)  สถิตขึ้น ณ วัดหนองต้นไทร เป็นพระอนุสาวรีย์ แห่งแรก ของจังหวัดพิจิตร”
 คุณคณาพัช ได้ทำการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ “ กยิราเจ กยิราเถนํ ” ต่อท่านหม่อมราชวงศ์จิยากร เสสะเวช (ประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอา???ากร) และเมื่อได้รับการตอบรับอนุญาตจากหม่อมราชวงศ์จิยากร เสสะเวช
ออกให้เมื่อ วันที่ 30 เมษายน 2552
   คุณคณาพัช และ ???รรยาคู่บุญ ได้ดูฤกษ์ในการสร้างพระอนุสาวรีย์ “พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอา???ากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์”  (เสด็จเตี่ย) ได้เริ่มลงเสาเข็มต้นแรก ในวันที่ 7 มิถุนายน 2552 ด้วยการลงเสาเข็มปูฐาน ล่างทั้งหมด ๙ ต้น พร้อมทั้งปูพื้นด้วยหินแกรนิต แล้วทางคุณคณาพัชและ???รรยา ก็ไปยังโรงหล่อเพื่อเข้าสู่พิธีการหล่อพระรูปเหมือนของ “พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอา???ากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์”  (เสด็จเตี่ย)โรงหล่อ บางเลน นครปฐม ในเดือน พฤษ???าคม 2552 หลังจากตบแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กำหนดวันให้ทำการอัญเชิญขึ้นสู่ ฐานที่ประดิษฐาน พระอนุสาวรีย์ “พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอา???ากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์”  (เสด็จเตี่ย) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 เมื่อปรับ???ูมิทัศน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทางคุณคณาพัช และ คุณณัฐ???ร ก็ได้กำหนดวันเพื่อ จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญ ดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ท่านมาสถิต ณ พระอนุสาวรีย์ “พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอา???ากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์”  (เสด็จเตี่ย)
 ได้ฤกษ์ในวันที่ 27 กันยายน 2552  คุณคณาพัช จึงได้ทำหนังสือ ทูลเชิญหม่อมราชวงศ์จิยากร เสสะเวช (ประธานมูลนิธิราชสกุลอา???ากร) มาทรงเป็นประธานในพิธีบวงสรวงอัญเชิญดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ สถิต ณ พระอนุสาวรีย์ “พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอา???ากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์”  (เสด็จเตี่ย) ณ วัดหนองต้นไทร โดยคณะที่เดินทางมาประกอบด้วย
 
-      ม.ร.ว. จิยากร (อา???ากร) เสสะเวช – นายพยุงศักดิ์ เสสะเวช
-      พลเรือตรี ประพฤติพร อักษรมัต (ในขณะนั้น) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง พลเรือโท - อัยการพิเศษ ประจำกรม และ นายพงศธร เสสะเวช
-       
 โดยในช่วงเช้าเริ่มพิธีบวงสรวงอัญเชิญดวงพระวิญญาณ “พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอา???ากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์”  (เสด็จเตี่ย)
 
 ช่วงเช้า
: บวงสรวงโดยพราหมณ์ปาฏิหาริย์จากโบสถ์พราหมณ์(กรุงเทพฯ)
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 19 รูปเจริญพระพุทธมนต์ชัยคาถา
 
ช่วงบ่าย
: พิธีมหาพุทธา???ิเศก อธิฐานจิตโดยเกจิคณาจารย์โด่งดัง 9 รูปโดย
 1. หลวงปู่ขุ้ย        วัดซับตะเคียน
2. พระราชปริยัติสุนท(ประสาร) วัดเทพลีลา (ประธานจุดเทียนชัย)
3. หลวงพ่อทุเรียน จ.สุโขทัย                     (ประธานดับเทียนชัย)
4. หลวงปู่แขก      วัดสุนทรประดิษฐ์
5. หลวงพ่อสุพจน์  วัดศรีทรงธรรม
6. หลวงปู่จรัญ        วัดน้ำเคือง
7. หลวงพ่อนา        วัดไผ่ท่าโพธิ์ใต้
8. หลวงพ่อเสงี่ยม   วัดสระประทุม
9. หลวงพ่อหมู       วัดดงป่าคำ
 
และเมื่อได้ศึกษาประวัติศาสตร์พงศาวดารและสอบถามจากผู้รู้หลายท่าน อาทิเช่น พระอ???ิวัฒน์อริญชโย เลขาเจ้าคณะอำเ???อโพธิ์ประทับช้าง ท่านเป็นผู้รวบรวมประวัติความเป็นมาจากหลายๆ แหล่งของวัดโพธิ์ประทับช้างและพระประวัติสมเด็จพระเจ้าสรรเพ็ชรที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) จะมีประวัติที่มีการกล่าวเกี่ยวเนื่องกับ“พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอา???ากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์”  (เสด็จเตี่ย) ครั้งเมื่อคราวเสด็จมาเยี่ยมและศึกษาวิชากับหลวงพ่อเงินพุทธโชติ และได้มาแวะพักที่บ้านปากกะช่อง บ้านกำนันพริ้ง คลังเพชร

(ซึ่งเดิมทีบ้านหนองต้นไทรรวมอยู่กับบ้านปากกะช่องและปัจจุบันได้แบ่งแยกตามการปกครองจึงแยกตัวมาเป็นบ้านหนองต้นไทรในปัจจุบัน)

http://watnongthonsai.com/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2.html ดูความคืบหน้าของทางวัดได้นะครับ
22
เรื่องทั่วไป / อาลัย พี่ชินวัตน์ การเมือง
« กระทู้ล่าสุด โดย kruchamp เมื่อ 04 พฤษภาคม, 2015, 03:38:23 pm »
สายแสงทอง ส่องฟ้า สว่างแล้ว      เสียงเจื้อยแจ้ว ของนกที่ขับขาน
วันที่หนึ่ง พฤษ???าฯ วันแรงงาน         เหมือนหลายคนเบิกบานได้พักกาย
   แต่เป็นวันที่ความสุขได้หยุดไว้      เมื่อมีใคร คนหนึ่ง ได้ลี้หาย
ก่อนหน้านี้ ยังมียิ้ม ไม่เว้นวาย         ครั้งสุดท้าย ต้องมาจาก มิทันลา
   พี่ตุ๊นั้น เป็นลูก คนที่สี่         พี่น้องมีรวมกันนับได้ห้า
เป็นลูกพ่อ เสน่ห์ แม่กัลยา         ทั้งขยัน อดทนมา แต่เยาว์วัย
   รักพี่น้อง เพื่อนพ้อง พี่ให้หมด      อิ่มหรืออด ชอบเอื้อเฟื้อเป็นนิสัย
จนเติบใหญ่ ก็มิเคยจะเปลี่ยนไป         คนชิดใกล้ ล้วนรัก ในตัวตน
   พี่ส่งลูกร่ำเรียนถึงเมืองนอก      พี่ตุ๊บอก ได้เปิดโลก ทุกแห่งหน
หวังให้มี วิชาไว้เลี้ยงตน            และรับใช้ ผู้คน หากกลับมา
   พี่เคยเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์      แสนองอาจ ทำหน้าที่ พี่ใฝ่หา
คอยปกป้อง ความสงบ รัฐส???า         จนก้าวหน้า ตามลำดับ หากนับไป
   แต่พี่อยาก ออกไป ดูแลลูก      เพราะพันผูก คิดถึง จนไม่ไหว
จึงลาออก จากตำรวจ ไปแดนไกล         เพราะหัวใจ อยู่ที่ลูก แสนผูกพัน
   พี่กลับมาเมืองไทยไม่นานนัก      ด้วยใจรัก เพราะเป็น คนขยัน
จึงไปสอบ นักวิชาการ ชำนาญพลัน      ส่งเสริมการศึกษานั้น ที่พังงู
   ด้วยความมีน้ำใจให้มากล้น      เพื่อนหลายคน ล้วนรักใคร่ ต่างได้รู้
ทั้งรุ่นน้อง รุ่นพี่ ที่พังงู             ตอนพี่อยู่ พี่ตุ๊ให้ ไม่เคยรอ
   เพิ่งทำงานด้วยกันได้สิบเดือน      พี่ตุ๊เลือน จากไป ไวจริงหนอ
เสียงหัวใจ น้องพี่ ที่เผ้ารอ         อยากจะขอ พี่กลับ อย่าลับไป
   วันสุดท้าย ของพี่ ที่ลาล่วง      กิจทั้งปวง พี่ทำ ให้เสร็จไว้
ส่งเอกสาร ให้ลูกสาว ที่แดนไกล         แล้วส่งไลน์ บอกข่าว ดั่งบอกลา
   ในเย็นนั้น รู้สึก ไม่สบาย         จึงยักย้าย ไปนวดตัว และแขนขา
กลับมากิน ข้าวที่บ้าน เหมือนเคยมา      แล้วก็พา แยกย้าย ไปหลับกัน
   วันที่หนึ่ง พฤษ???า ฟ้าแจ้งแล้ว      แม่ไม่เป็นลูกแก้ว ตื่นเลยนั้น
แม่ไปปลุก ตัวลูก เย็นเฉียบพลัน          เนื้อลูกนั้น เขียวซีด เพราะหมดลม
   ใจแม่ปริ่ม ร่ำไห้ ใจจะขาด      ดั่งฟ้าฟาด กล่ำกลืน แสนขื่นขม
โอ้ลูกเอ๋ย ก่อนเคยชิด ได้ชื่นชม         แม่ต้องตรม วันนี้ ไม่มีคืน
   ตัวพี่ตุ๊ ในวันนี้ ไม่มีแล้ว         ทั้งเพื่อนแก้ว พี่น้องต่างขมขื่น
น้ำตาหลั่ง ไหลโศก แสนกล้ำกลืน         ยากจะยืน ตัวอยู่ ให้มั่นคง
   ขอส่งพี่ ชินวัตร ครั้งสุดท้าย      ขอพี่สู่ สุดปลายทาง ตามประสงค์
รอยรักพี่ ยังคงอยู่ ตามจำนง         เราขอส่ง สู่สวรรค์ นิรันดร
23
ศิษย์ครูแชมป์ / อ่านก่อนนะจ๊ะ
« กระทู้ล่าสุด โดย kruchamp เมื่อ 24 เมษายน, 2015, 08:56:39 pm »
สวัสดีครับทุกคน...

เจตนาของครูแชมป์อยากจะใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แจ้งข้อมูลข่าวสาร สอบถามต่างๆนะครับ ไม่อยากให้มุ่งเน้นไปยังสื่อสังคมออนไลน์มากเกินไป เพราะข้อมูลที่พูดคุยกันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วย การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพียงอย่างเดียวจะทำให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างไม่ครบถ้วน

ดังนั้น ครูแชมป์ขอความกรุณาทุกคน ปฏิบัติตามนี้นะครับ

1. ใช้ถ้อยคำที่สุ???าพ มีมารยาทในการสื่อสารทุกครั้ง
2. งดพาดพิง กล่าวอ้างถึงสถาบันหลักของชาติ และหน่วยงานองค์กรต่างๆ หากไม่ได้รับอนุญาตจากองค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร
3. คำนึงถึงความผิดตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ทุกครั้ง
4. เจ้าของ user ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง และระวังไม่ให้บุคคลใดล่วงรู้ข้อมูลของตนเองเด็ดขาด
5. สำเนียงส่อ???าษา กิริยาส่อสกุล ยังใช้ได้เสมอในทุกๆโอกาส
6. เรา...คือปัญญาชน

ขอบคุณครับ
25
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ / ๑๙ ธันวาคม (วันอา???ากร)
« กระทู้ล่าสุด โดย redrose เมื่อ 11 ธันวาคม, 2014, 10:57:28 pm »
เมื่อถึงวันที่ ๑๙ ธันวา คิดถึงเสด็จเตี่ยตลอดมา ขอให้พระองค์ท่านทรงสถิตย์ในสรวงสวรรค์
เป็นที่กราบไหว้ สักการะบูชาของปวงประชาชาวไทย มิรู้ลืมตลอดกาล
26
ของฝากจากเกรียนออมสิน...

เค้าแนะนำ การลงทุนของมนุษย์เงินเดือน
27
วันนี้ดีใจ ที่ได้มีโอกาสไปพบกับอาจารย์ที่เรารักและเคารพ อาจารย์ท่านกำลังมีโครงการว่าจะนำเงินส่วนหนึ่งไปลงทุน และอยากลด???าษีไปพร้อมๆกัน ก็เลยนำสิ่งที่รู้อันน้อยนิดไปกราบเรียนอาจารย์เพื่อได้พิจารณา

“ครูว่าจะเอาไปลง LTF RMF ดีป่าว”
ผมเลยเรียนอาจารย์ไปว่า LTF เป็นนโยบายที่สนับสนุนให้ผู้ต้องเสีย???าษีได้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึ่งมีเจตนาไม่ให้ตลาดมีความผันผวนจาการซื้อขายของต่างชาติ (รวม “เจ้ามือผู้ลาก ผู้ทุบ” ด้วยไหมเนี่ย)

อ่านต่อได้ที่ อีก 9 ปี จะเกษียณฯ เตรียมเรื่องเงินอย่างไรดี
28
สวัสดีครับ

จริงๆแล้ว เจตนาหลักของบอร์ดนี้ คือการได้เป็นสื่อกลางสำหรับคุณครูผู้ร่วมอาชีพ ในการลดหย่อน???าษี หากแต่ได้เล็งเห็นว่า ผู้มีหน้าที่เสีย???าษีทุกคนก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในที่แห่งนี้ได้เช่นกัน

ทางเว็บบอร์ดจะพยายามนำความรู้เรื่องสิทธิในการลดหย่อน???าษี และวิธีการที่สามารถลดหย่อนได้อย่างถูกกฎหมายมานำเสนอครับ

และหากท่านใดมีคำถาม ก็สามารถสมัครเป็นสมาชิก แล้วตั้งคำถามได้เลยครับ ทางเว็บบอร์ดจะพยายามไปหาคำตอบจากผู้รู้มาให้ เพื่อร่วมกันสร้างวิทยาทานกันครับ เพราะความรู้ ยิ่งให้ ก็ยิ่งได้ครับ แม้ว่าอาจจะช้าหน่อยในบางครั้ง เพราะคงต้องติดต่อผู้รู้นอกเวลาราชการ หรือช่วงที่ว่างจากการสอน ยังไง ก็ใจเย็นๆ ใจร่มๆกันนะครับ

หากสมัครแล้ว ไม่มีเมล์ยืนยันให้คลิกส่งกลับเมล์ของท่าน กรุณาแจ้งมาที่ ครับ


29
เรื่องทั่วไป / คืนอันมืดมิดกับแสงเทียนที่ส่องมา
« กระทู้ล่าสุด โดย kruchamp เมื่อ 07 มิถุนายน, 2014, 09:38:08 am »
ในชีวิตของคนเรา มักจะต้องพบกับความรู้สึกแตกต่างกันไป ไม่มีใครที่จะมีความสุขเพียงอย่างเดียว หรือจะพบทุกข์เพียงอย่างเดียวเช่นกัน
 
ชีวิต มันก้เหมือนดวงอาทิตย์ที่ทำหน้าที่อย่างเที่ยงตรง ขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตก และเมื่อพระอาทิตย์อัศดงไปแล้ว รุ่งขึ้น มันก็ขึ้นมาใหม่ เป็นอย่างนี้มาเป็นล้านๆปี (ดวงอาทิตย์ที่ก็เก่ง ทำหน้าที่อย่างมั่นคง ไม่อิดออดเลย)

อ่านต่อได้ที่ คืนอันมืดมิดกับแสงเทียนที่ส่องมา
30
เรื่องทั่วไป / บางครั้ง เราก็มีชีวิตอยู่เพื่อใช้กรรม
« กระทู้ล่าสุด โดย kruchamp เมื่อ 04 มิถุนายน, 2014, 06:57:40 am »
บางครั้ง บางสิ่งบางอย่างอาจไม่เป็นดังหวัง
นั่นเพราะวิบากกรรมต่างๆที่เราคงเคยสร้างมันมา มันเลยทำให้เรามาพบคนประเ???ทต่างๆ มาเจอะเจอเหตุการณ์ต่างๆ

มันอยู่ที่เราว่า เราจะปลงตกหรือไม่

หลายคนอาจคิดว่า ไม่สามารถผ่านมันไปได้ เพราะเป็นเรื่องหนักหนามากมาย

...แต่เชื่อเถอะครับ ไม่ว่าวิบากรรมมันจะหนักสักเพียงไหน ขอเพียงมีสติ มีคนที่ปรับทุกข์เข้าใจ คุณก็สามารถผ่านมันไปได้ เพราะหัวใจคุณจะเข้มแข็ง และพร้อมเจอปัญหาที่หนักกว่านี้ได้อย่างสบาย ;)
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 9