กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 9
2
ศิษย์ครูแชมป์ / Re: รายการชิ้นงาน
« กระทู้ล่าสุด โดย kruchamp เมื่อ 15 เมษายน, 2017, 08:56:29 am »
3
ศิษย์ครูแชมป์ / รายการชิ้นงาน
« กระทู้ล่าสุด โดย kruchamp เมื่อ 15 เมษายน, 2017, 08:53:21 am »
รายการชิ้นงาน ปีการศึกษา 2563
ป.4

แนะนำให้เปิดดูจากคอมพิวเตอร์และใช้ Google Chrome
หมายเหตุ
 • รายการ หมายถึง รายการชิ้นงานของนักเรียนโดยในเว็บและแบบบันทึกจะเป็นชื่อย่อ ซึ่งชื่อรายการชิ้นงานนักเรียนได้ทราบแล้วตอนครูสั่งงาน
 • ช่องคะแนน หมายถึง ช่องคะแนนเต็มของชิ้นงานนั้นๆ
 • คะแนนที่ได้ หมายถึง น้ำหนักคะแนนการทำงานของนักเรียนโดยคำนึงถึงความถูกต้อง การอ้างอิงที่มา ความตรงต่อเวลา ส่วนนักเรียนที่ได้คะแนนเกินกว่าคะแนนเต็ม เนื่องจากนักเรียนทำงานถูกต้องและส่งก่อนกำหนดเวลาส่ง และ/หรือทำงานได้ประณีตมากกว่าปกติ
 • ม หรือ ช่องว่างไม่มีคะแนน หมายถึง รายการที่ไม่ปรากฎคะแนน อาจเนื่องมาจาก
  • หากเป็นช่องงานที่สั่งเพิ่ม หมายถึง นักเรียนยังไม่ส่งงาน
  • หากเป็นช่องวันที่ เช่น 23/9/2561 หมายถึง 1)นักเรียนไม่ได้จดบันทึกจากการฟังในเวลาเรียน 2) นักเรียนขาดเรียน และไม่ได้ตามงาน  (หากนักเรียนขาดเรียนแล้วมาเรียนในวันถัดไป สามารถนำข้อมูลของเพื่อนมาคัดลอกแล้วส่งได้) 3) นักเรียนบันทึกจากการฟัง แต่ไม่ยอมส่ง
  • หากเป็นช่อง บฝ หมายถึง นักเรียนยังไม่ส่งแบบฝึก ซึ่งหากครบกำหนดจะมีค่าเท่ากับ 0
  • หากเป็นช่อง ท้ายบท หมายถึง นักเรียนไม่ได้เข้าสอบด้วยกรณีใดๆ และไมได้ติดตามขอสอบจนสิ้นปีการศึกษา

หากนักเรียนเข้าเรียนในห้อง ตั้งใจบันทึกการสั่งงาน และใส่ใจในการทำงาน จะทราบด้วยตนเองว่ายังค้างชิ้นงานใด

ผู้ปกครองที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้รายงานข้อมูลดังกล่าว สามารถแจงเป็นลายลักษณ์อักษร และของดสอบถามเป็นรายบุคคลทั้ง 298 คน
4
เรื่องทั่วไป / ร่วมเชียร์เด็กไทยคว่าแชมป์ ACA World Championship
« กระทู้ล่าสุด โดย Nattakanp เมื่อ 29 กรกฎาคม, 2016, 05:15:06 pm »
ง่ายๆ เพียง กด Like Page ARIT และ Share ???าพกิจกรรมทายผล ACA Olympic World Championship 2016
 พร้อมทายผลว่าตัวแทนคนใด จะได้อันดับดีที่สุดในการแข่งขัน แล้วลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษจาก Florida, USA

ร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/aritthailand/
5
เรื่องทั่วไป / ร่วมเชียร์เด็กไทยคว้าแชมป์ MOS World Championship
« กระทู้ล่าสุด โดย Nattakanp เมื่อ 29 กรกฎาคม, 2016, 05:07:57 pm »
 • ง่ายๆ เพียง กด Like Page ARIT และ Share ???าพกิจกรรมทายผล MOS Olympic World Championship 2016
  พร้อมทายผลว่าตัวแทนคนใด จะได้อันดับดีที่สุดในการแข่งขัน แล้วลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษจาก Florida, USA

ร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/aritthailand/
6
สนทนาเรื่องภาษีและทำให้เงินงอกเงย / โครงสร้าง???าษีใหม่ ปี 60
« กระทู้ล่าสุด โดย kruchamp เมื่อ 19 เมษายน, 2016, 10:29:20 pm »
โครงสร้าง???าษีบุคคลธรรมดาใหม่ครับ

http://www.kruchamp.com/earn/?p=574
7
จงบอกประโยชน์จากการเรียนเรื่องอุตุนิยมวิทยา และเรื่องปรากฏการณ์ของการหมุนรอบตัวเองของโลก
8
ในห้องเรียนมีอุณห???ูมิ 30 องศาเซลเซียส และมีค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ 80% จงหาปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงขณะนั้น ถ้าอากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำ 150 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร
9
ทำไม เมื่อเราเข้าไปในบริเวณที่มีเสียงดังมาก ต้องใช้อุปกรณ์ปิดหู
10
ศิษย์ครูแชมป์ / ลองวาด???าพขวดน้ำที่ใส่น้ำเพื่อทำดนตรีจากขวด
« กระทู้ล่าสุด โดย kruchamp เมื่อ 02 มีนาคม, 2016, 09:08:36 pm »
ให้นักเรียนวาด???าพขวดน้ำที่ใส่น้ำเพื่อทำดนตรีจากขวด โดยเรียงจากเสียงสูง ไปหาเสียงต่ำ
หน้า: [1] 2 3 ... 9