พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

คาถาบูชาเสด็จเตี่ย

 

กยิรา กยิราเถนํ - - - จะทำสิ่งใดควรทำจริง

 หน้าจอขนาด 1024 X 768 ขนาด medium