พระรูปแห่งเสด็จในกรม

 

 

 

พระตำหนักหมอพร

[กรมหลวงชุมพร] [ดินแดนปัญญาชน]