ตราประจำตระกูลอาภากร

ด้านล่างเป็นรูปพระอาทิตย์ทรงรถ (อาภากร คือ พระอาทิตย์) บางรูปก็มีราชสีห์เป็นราชรถ มีธง บ้างก็ไม่มี
 

[กรมหลวงชุมพร] [ดินแดนปัญญาชน]