แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - kruchamp

หน้า: [1] 2 3
3
ศิษย์ครูแชมป์ / รายการชิ้นงาน
« เมื่อ: 15 เมษายน, 2017, 08:53:21 am »
รายการชิ้นงาน ปีการศึกษา 2563
ป.4

แนะนำให้เปิดดูจากคอมพิวเตอร์และใช้ Google Chrome
หมายเหตุ
 • รายการ หมายถึง รายการชิ้นงานของนักเรียนโดยในเว็บและแบบบันทึกจะเป็นชื่อย่อ ซึ่งชื่อรายการชิ้นงานนักเรียนได้ทราบแล้วตอนครูสั่งงาน
 • ช่องคะแนน หมายถึง ช่องคะแนนเต็มของชิ้นงานนั้นๆ
 • คะแนนที่ได้ หมายถึง น้ำหนักคะแนนการทำงานของนักเรียนโดยคำนึงถึงความถูกต้อง การอ้างอิงที่มา ความตรงต่อเวลา ส่วนนักเรียนที่ได้คะแนนเกินกว่าคะแนนเต็ม เนื่องจากนักเรียนทำงานถูกต้องและส่งก่อนกำหนดเวลาส่ง และ/หรือทำงานได้ประณีตมากกว่าปกติ
 • ม หรือ ช่องว่างไม่มีคะแนน หมายถึง รายการที่ไม่ปรากฎคะแนน อาจเนื่องมาจาก
  • หากเป็นช่องงานที่สั่งเพิ่ม หมายถึง นักเรียนยังไม่ส่งงาน
  • หากเป็นช่องวันที่ เช่น 23/9/2561 หมายถึง 1)นักเรียนไม่ได้จดบันทึกจากการฟังในเวลาเรียน 2) นักเรียนขาดเรียน และไม่ได้ตามงาน  (หากนักเรียนขาดเรียนแล้วมาเรียนในวันถัดไป สามารถนำข้อมูลของเพื่อนมาคัดลอกแล้วส่งได้) 3) นักเรียนบันทึกจากการฟัง แต่ไม่ยอมส่ง
  • หากเป็นช่อง บฝ หมายถึง นักเรียนยังไม่ส่งแบบฝึก ซึ่งหากครบกำหนดจะมีค่าเท่ากับ 0
  • หากเป็นช่อง ท้ายบท หมายถึง นักเรียนไม่ได้เข้าสอบด้วยกรณีใดๆ และไมได้ติดตามขอสอบจนสิ้นปีการศึกษา

หากนักเรียนเข้าเรียนในห้อง ตั้งใจบันทึกการสั่งงาน และใส่ใจในการทำงาน จะทราบด้วยตนเองว่ายังค้างชิ้นงานใด

ผู้ปกครองที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้รายงานข้อมูลดังกล่าว สามารถแจงเป็นลายลักษณ์อักษร และของดสอบถามเป็นรายบุคคลทั้ง 298 คน

4
โครงสร้าง???าษีบุคคลธรรมดาใหม่ครับ

http://www.kruchamp.com/earn/?p=574

5
จงบอกประโยชน์จากการเรียนเรื่องอุตุนิยมวิทยา และเรื่องปรากฏการณ์ของการหมุนรอบตัวเองของโลก

6
ในห้องเรียนมีอุณห???ูมิ 30 องศาเซลเซียส และมีค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ 80% จงหาปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงขณะนั้น ถ้าอากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำ 150 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร

7
ทำไม เมื่อเราเข้าไปในบริเวณที่มีเสียงดังมาก ต้องใช้อุปกรณ์ปิดหู

8
ให้นักเรียนวาด???าพขวดน้ำที่ใส่น้ำเพื่อทำดนตรีจากขวด โดยเรียงจากเสียงสูง ไปหาเสียงต่ำ

9
ทำไม ครูเอากระดาษหนังสือพิมพ์ 1 แผ่นมากางให้เรียบ แล้วเจาะรูตรงกลางเพื่อร้อยเชือก จากนั้นกระตุกแรงๆ ทำไม กระดาษหนังสือพิมพ์จึงไม่สามารถยกขึ้นมาได้ง่าย

10
เมื่อลงไปแช่ในน้ำแล้วลองชั่งน้ำหนัก ทำไมค่าที่ได้จึงแตกต่างจากตอนที่ชั่งบนบก

11
ศิษย์ครูแชมป์ / รายการข้อมูลหน่วยที่ 3
« เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์, 2016, 09:09:02 pm »
รายการข้อมูลหน่วยที่ 3 ครับ คลิกอ่าน ดูข้อมูลเพื่อใช้ทำแบบกิจกรรม และดู vdo ก่อนตอบคำถามนะครับ


มีข้อสงสัย ถามในนี้ได้เลยนะครับ

13
ป5.2 เลขที่ 41 ;D

ไปพาพวกมาด้วยเน้อ

14
เจ๋งงงงงง

ช่วยแนะนำเพื่อนให้เข้าระบบให้ได้ด้วยนะครับ ช่วยแบบนี้ได้บุญ

15
ใครเข้าระบบมาแล้ว รายงานตัวด้วยนะครับ

ระบุห้อง เลขที่ด้วยนะครับ

หน้า: [1] 2 3