แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - kruchamp

หน้า: [1] 2
1
ศิษย์ครูแชมป์ / รายการชิ้นงาน
« เมื่อ: 15 เมษายน, 2017, 08:53:21 am »
รายการชิ้นงาน ปีการศึกษา 2563
ป.4

แนะนำให้เปิดดูจากคอมพิวเตอร์และใช้ Google Chrome
หมายเหตุ
 • รายการ หมายถึง รายการชิ้นงานของนักเรียนโดยในเว็บและแบบบันทึกจะเป็นชื่อย่อ ซึ่งชื่อรายการชิ้นงานนักเรียนได้ทราบแล้วตอนครูสั่งงาน
 • ช่องคะแนน หมายถึง ช่องคะแนนเต็มของชิ้นงานนั้นๆ
 • คะแนนที่ได้ หมายถึง น้ำหนักคะแนนการทำงานของนักเรียนโดยคำนึงถึงความถูกต้อง การอ้างอิงที่มา ความตรงต่อเวลา ส่วนนักเรียนที่ได้คะแนนเกินกว่าคะแนนเต็ม เนื่องจากนักเรียนทำงานถูกต้องและส่งก่อนกำหนดเวลาส่ง และ/หรือทำงานได้ประณีตมากกว่าปกติ
 • ม หรือ ช่องว่างไม่มีคะแนน หมายถึง รายการที่ไม่ปรากฎคะแนน อาจเนื่องมาจาก
  • หากเป็นช่องงานที่สั่งเพิ่ม หมายถึง นักเรียนยังไม่ส่งงาน
  • หากเป็นช่องวันที่ เช่น 23/9/2561 หมายถึง 1)นักเรียนไม่ได้จดบันทึกจากการฟังในเวลาเรียน 2) นักเรียนขาดเรียน และไม่ได้ตามงาน  (หากนักเรียนขาดเรียนแล้วมาเรียนในวันถัดไป สามารถนำข้อมูลของเพื่อนมาคัดลอกแล้วส่งได้) 3) นักเรียนบันทึกจากการฟัง แต่ไม่ยอมส่ง
  • หากเป็นช่อง บฝ หมายถึง นักเรียนยังไม่ส่งแบบฝึก ซึ่งหากครบกำหนดจะมีค่าเท่ากับ 0
  • หากเป็นช่อง ท้ายบท หมายถึง นักเรียนไม่ได้เข้าสอบด้วยกรณีใดๆ และไมได้ติดตามขอสอบจนสิ้นปีการศึกษา

หากนักเรียนเข้าเรียนในห้อง ตั้งใจบันทึกการสั่งงาน และใส่ใจในการทำงาน จะทราบด้วยตนเองว่ายังค้างชิ้นงานใด

ผู้ปกครองที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้รายงานข้อมูลดังกล่าว สามารถแจงเป็นลายลักษณ์อักษร และของดสอบถามเป็นรายบุคคลทั้ง 298 คน

2
โครงสร้าง???าษีบุคคลธรรมดาใหม่ครับ

http://www.kruchamp.com/earn/?p=574

3
จงบอกประโยชน์จากการเรียนเรื่องอุตุนิยมวิทยา และเรื่องปรากฏการณ์ของการหมุนรอบตัวเองของโลก

4
ในห้องเรียนมีอุณห???ูมิ 30 องศาเซลเซียส และมีค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ 80% จงหาปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงขณะนั้น ถ้าอากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำ 150 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร

5
ทำไม เมื่อเราเข้าไปในบริเวณที่มีเสียงดังมาก ต้องใช้อุปกรณ์ปิดหู

6
ให้นักเรียนวาด???าพขวดน้ำที่ใส่น้ำเพื่อทำดนตรีจากขวด โดยเรียงจากเสียงสูง ไปหาเสียงต่ำ

7
ทำไม ครูเอากระดาษหนังสือพิมพ์ 1 แผ่นมากางให้เรียบ แล้วเจาะรูตรงกลางเพื่อร้อยเชือก จากนั้นกระตุกแรงๆ ทำไม กระดาษหนังสือพิมพ์จึงไม่สามารถยกขึ้นมาได้ง่าย

8
เมื่อลงไปแช่ในน้ำแล้วลองชั่งน้ำหนัก ทำไมค่าที่ได้จึงแตกต่างจากตอนที่ชั่งบนบก

9
ศิษย์ครูแชมป์ / รายการข้อมูลหน่วยที่ 3
« เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์, 2016, 09:09:02 pm »
รายการข้อมูลหน่วยที่ 3 ครับ คลิกอ่าน ดูข้อมูลเพื่อใช้ทำแบบกิจกรรม และดู vdo ก่อนตอบคำถามนะครับ


มีข้อสงสัย ถามในนี้ได้เลยนะครับ

10
ใครเข้าระบบมาแล้ว รายงานตัวด้วยนะครับ

ระบุห้อง เลขที่ด้วยนะครับ

11
เรื่องทั่วไป / อาลัย พี่ชินวัตน์ การเมือง
« เมื่อ: 04 พฤษภาคม, 2015, 03:38:23 pm »
สายแสงทอง ส่องฟ้า สว่างแล้ว      เสียงเจื้อยแจ้ว ของนกที่ขับขาน
วันที่หนึ่ง พฤษ???าฯ วันแรงงาน         เหมือนหลายคนเบิกบานได้พักกาย
   แต่เป็นวันที่ความสุขได้หยุดไว้      เมื่อมีใคร คนหนึ่ง ได้ลี้หาย
ก่อนหน้านี้ ยังมียิ้ม ไม่เว้นวาย         ครั้งสุดท้าย ต้องมาจาก มิทันลา
   พี่ตุ๊นั้น เป็นลูก คนที่สี่         พี่น้องมีรวมกันนับได้ห้า
เป็นลูกพ่อ เสน่ห์ แม่กัลยา         ทั้งขยัน อดทนมา แต่เยาว์วัย
   รักพี่น้อง เพื่อนพ้อง พี่ให้หมด      อิ่มหรืออด ชอบเอื้อเฟื้อเป็นนิสัย
จนเติบใหญ่ ก็มิเคยจะเปลี่ยนไป         คนชิดใกล้ ล้วนรัก ในตัวตน
   พี่ส่งลูกร่ำเรียนถึงเมืองนอก      พี่ตุ๊บอก ได้เปิดโลก ทุกแห่งหน
หวังให้มี วิชาไว้เลี้ยงตน            และรับใช้ ผู้คน หากกลับมา
   พี่เคยเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์      แสนองอาจ ทำหน้าที่ พี่ใฝ่หา
คอยปกป้อง ความสงบ รัฐส???า         จนก้าวหน้า ตามลำดับ หากนับไป
   แต่พี่อยาก ออกไป ดูแลลูก      เพราะพันผูก คิดถึง จนไม่ไหว
จึงลาออก จากตำรวจ ไปแดนไกล         เพราะหัวใจ อยู่ที่ลูก แสนผูกพัน
   พี่กลับมาเมืองไทยไม่นานนัก      ด้วยใจรัก เพราะเป็น คนขยัน
จึงไปสอบ นักวิชาการ ชำนาญพลัน      ส่งเสริมการศึกษานั้น ที่พังงู
   ด้วยความมีน้ำใจให้มากล้น      เพื่อนหลายคน ล้วนรักใคร่ ต่างได้รู้
ทั้งรุ่นน้อง รุ่นพี่ ที่พังงู             ตอนพี่อยู่ พี่ตุ๊ให้ ไม่เคยรอ
   เพิ่งทำงานด้วยกันได้สิบเดือน      พี่ตุ๊เลือน จากไป ไวจริงหนอ
เสียงหัวใจ น้องพี่ ที่เผ้ารอ         อยากจะขอ พี่กลับ อย่าลับไป
   วันสุดท้าย ของพี่ ที่ลาล่วง      กิจทั้งปวง พี่ทำ ให้เสร็จไว้
ส่งเอกสาร ให้ลูกสาว ที่แดนไกล         แล้วส่งไลน์ บอกข่าว ดั่งบอกลา
   ในเย็นนั้น รู้สึก ไม่สบาย         จึงยักย้าย ไปนวดตัว และแขนขา
กลับมากิน ข้าวที่บ้าน เหมือนเคยมา      แล้วก็พา แยกย้าย ไปหลับกัน
   วันที่หนึ่ง พฤษ???า ฟ้าแจ้งแล้ว      แม่ไม่เป็นลูกแก้ว ตื่นเลยนั้น
แม่ไปปลุก ตัวลูก เย็นเฉียบพลัน          เนื้อลูกนั้น เขียวซีด เพราะหมดลม
   ใจแม่ปริ่ม ร่ำไห้ ใจจะขาด      ดั่งฟ้าฟาด กล่ำกลืน แสนขื่นขม
โอ้ลูกเอ๋ย ก่อนเคยชิด ได้ชื่นชม         แม่ต้องตรม วันนี้ ไม่มีคืน
   ตัวพี่ตุ๊ ในวันนี้ ไม่มีแล้ว         ทั้งเพื่อนแก้ว พี่น้องต่างขมขื่น
น้ำตาหลั่ง ไหลโศก แสนกล้ำกลืน         ยากจะยืน ตัวอยู่ ให้มั่นคง
   ขอส่งพี่ ชินวัตร ครั้งสุดท้าย      ขอพี่สู่ สุดปลายทาง ตามประสงค์
รอยรักพี่ ยังคงอยู่ ตามจำนง         เราขอส่ง สู่สวรรค์ นิรันดร

12
ศิษย์ครูแชมป์ / อ่านก่อนนะจ๊ะ
« เมื่อ: 24 เมษายน, 2015, 08:56:39 pm »
สวัสดีครับทุกคน...

เจตนาของครูแชมป์อยากจะใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แจ้งข้อมูลข่าวสาร สอบถามต่างๆนะครับ ไม่อยากให้มุ่งเน้นไปยังสื่อสังคมออนไลน์มากเกินไป เพราะข้อมูลที่พูดคุยกันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วย การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพียงอย่างเดียวจะทำให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างไม่ครบถ้วน

ดังนั้น ครูแชมป์ขอความกรุณาทุกคน ปฏิบัติตามนี้นะครับ

1. ใช้ถ้อยคำที่สุ???าพ มีมารยาทในการสื่อสารทุกครั้ง
2. งดพาดพิง กล่าวอ้างถึงสถาบันหลักของชาติ และหน่วยงานองค์กรต่างๆ หากไม่ได้รับอนุญาตจากองค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร
3. คำนึงถึงความผิดตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ทุกครั้ง
4. เจ้าของ user ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง และระวังไม่ให้บุคคลใดล่วงรู้ข้อมูลของตนเองเด็ดขาด
5. สำเนียงส่อ???าษา กิริยาส่อสกุล ยังใช้ได้เสมอในทุกๆโอกาส
6. เรา...คือปัญญาชน

ขอบคุณครับ

14
วันนี้ดีใจ ที่ได้มีโอกาสไปพบกับอาจารย์ที่เรารักและเคารพ อาจารย์ท่านกำลังมีโครงการว่าจะนำเงินส่วนหนึ่งไปลงทุน และอยากลด???าษีไปพร้อมๆกัน ก็เลยนำสิ่งที่รู้อันน้อยนิดไปกราบเรียนอาจารย์เพื่อได้พิจารณา

“ครูว่าจะเอาไปลง LTF RMF ดีป่าว”
ผมเลยเรียนอาจารย์ไปว่า LTF เป็นนโยบายที่สนับสนุนให้ผู้ต้องเสีย???าษีได้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึ่งมีเจตนาไม่ให้ตลาดมีความผันผวนจาการซื้อขายของต่างชาติ (รวม “เจ้ามือผู้ลาก ผู้ทุบ” ด้วยไหมเนี่ย)

อ่านต่อได้ที่ อีก 9 ปี จะเกษียณฯ เตรียมเรื่องเงินอย่างไรดี

15
ในชีวิตของคนเรา มักจะต้องพบกับความรู้สึกแตกต่างกันไป ไม่มีใครที่จะมีความสุขเพียงอย่างเดียว หรือจะพบทุกข์เพียงอย่างเดียวเช่นกัน
 
ชีวิต มันก้เหมือนดวงอาทิตย์ที่ทำหน้าที่อย่างเที่ยงตรง ขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตก และเมื่อพระอาทิตย์อัศดงไปแล้ว รุ่งขึ้น มันก็ขึ้นมาใหม่ เป็นอย่างนี้มาเป็นล้านๆปี (ดวงอาทิตย์ที่ก็เก่ง ทำหน้าที่อย่างมั่นคง ไม่อิดออดเลย)

อ่านต่อได้ที่ คืนอันมืดมิดกับแสงเทียนที่ส่องมา

หน้า: [1] 2