กระดานปัญญาชน SEAL2thai.org

กระดานปัญญาชน => กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: kruchamp ที่ 24 กุมภาพันธ์, 2014, 07:51:18 pm

หัวข้อ: ขอพระบารมีทรงปกป้องผืนแผ่นดินด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kruchamp ที่ 24 กุมภาพันธ์, 2014, 07:51:18 pm
ลูกขอกราบวิงวอนพระบารมีของพระองค์ท่าน ทรงปกป้องคุ้มครองผืนแผ่นดินไทยในกาลนี้ด้วยครับ

ประเทศชาติที่พวกเราทั้งรัก ทั้งหวงแหน กำลังจะไม่เหมือนเดิม ขอบารมีเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพร โปรดปกป้องคุ้มครองด้วยเถิด