กระดานปัญญาชน SEAL2thai.org

กระดานปัญญาชน => กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: kruchamp ที่ 19 ธันวาคม, 2013, 09:31:08 am

หัวข้อ: เชิญร่วมลงนามเทิดพระเกียรติเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพร
เริ่มหัวข้อโดย: kruchamp ที่ 19 ธันวาคม, 2013, 09:31:08 am
เทิดพระเกียรติอา???ากร 2556
(http://www.seal2thai.org/etc/chumporn/pic/Image-01_3.jpg)

ไทยรวมไทย ตั้งมั่นในวันนี้
ก็เพราะมีหลักชัยในกาลก่อน
เทิดพระเกียรติพระบิดา "อา???ากร"
ผู้สั่งสอน เป็นแบบอย่างแห่งความดี

ชาติมาก่อน ชีวิต เป็นที่ตั้ง
ใครขวางกั้น เข้าโรมรัน สมศักดิ์ศรี
ยอมสละ ชีวิต เป็นราชพลี
เกียรติศักดิ์ รักนี้ จักยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายพิริยะ  ตระกูลสว่าง
ในนามของเหล่าลูกศิษย์ผู้รักและศรัทธาเสด็จในกรมฯ